Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Účtovníctvo rozpočtových organizácií
5 hviezdičiek 9 hodnotení

Kurz je určený pre klientov, ktorí majú skúsenosti s podvojným účtovníctvom (napr. absolvovali kurz podvojné účtovníctvo) a chcú si rozšíriť svoje vedomosti v oblasti účtovania v rozpočtovej organizácii. Naučíme Vás porovnať rozdiely účtovníctva v rozpočtovej organizácii a podnikateľskej sfére. Počas kurzu kladieme dôraz na príklady z praxe, ktoré spoločne riešime a potvrdzujeme si svoje teoretické vedomosti.

kurz účtovníctvo rozpočtových organizácií

Obsah:
1. Zákon o účtovníctve
2. Účtovný rozvrh podnikateľa
3. Účtovný rozvrh pre rozpočtové organizácie
4. Vnútroorganizačné účtovníctvo
5. Rozdiely v účtovných postupoch podnikateľa a rozpočtovej organizácie
6. Štátna pokladnica, jeho použitie a význam
7. Vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
8. Výkaz FIN 1-04, Súvaha, Výkaz ziskov a strát

9. Praktické úlohy a ich riešenie
10. Otázky a odpovede

V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá, príslušné zákony a opatrenia Ministerstva financií SR.


Kurz vedie lektor, ktorý má praktické skúsenosti s vedením účtovníctva pre rozpočtové organizácie.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Zuzana Tarabová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania, aj keď sa ešte budem musieť tejto téme venovať dlhšie, kým pochopím všetky súvislosti a navyše v každej organizácii sú prípady, ktoré sú riešené svojím spôsobom. Milá lektorka, ochotná vysvetliť a odpovedať na každú otázku

Martina Zigová

5 hviezdičky

Moje otázky boli zodpovedané. Som lepšie pripravená uchádzať sa o voľné miesto v rozpočtovej organizácií. P. lektorka výborne vysvetľuje, výkladu som chápala, zodpovie veci z praxe.

Zuzana Cisáriková

5 hviezdičky

Na kurze som získala dostatočné množstvo informácií na zorientovanie sa v problematike rozpočtových organizácií. Práca lektorky bola výborná s množstvom skúseností z praxe.

Mgr. Miroslava Blašková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Prebiehal systematicky, od základov. Problematika bola dostatočne, odborne vysvetlená. Lektor bol kvalifikovaný, z praxe, odborne pripravený.

Anna Micháleková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a ešte aj viac. Lektorka výborná, vtipná a múdra, ovláda danú problematiku.

Dagmar Podhradská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal s praktickými príkladmi z praxe aj s prehľadnými nákresmi na tabuľu, čo umožnilo lepšie pochopiť účtovné príklady. Pani lektorka bola ochotná vysvetliť podrobne účtovné prípady. Bola veľmi trpezlivá.

Denisa Violová

4 hviezdičky

Lektor mal príjemné vystupovanie a zrozumiteľný výklad učiva. Na konci tematických celkov stručne zhrnul poznatky. Prezentoval a vysvetľoval nám praktické skúsenosti.

Bc Jana Szkanderová

5 hviezdičky

Vzhľadom na malú skupinu sa lektorka mohla venovať dostatočne každému, odpovedať na všetky otázky. Vynikajúce znalosti problematiky, dobre spracované materiály. Odporúčam a ďakujem

Kde najbližšie školíme?

Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.