Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákonník práce
5 hviezdičiek 10 hodnotení

Školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.

novela zákonníka práce od 1.5.2018

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

Kompletný obsah nájdete nižšie po rozkliknití.

Obsah:

1. Aktuálny legislatívny stav zákona (po novele účinnej od 1.5.2019)

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

 • Definícia pracovnoprávneho vzťahu
 • Definícia závislej práce
 • Definícia pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Druhy pracovného pomeru
 • Zmena pracovného pomeru – kedy sa vyžaduje Dohoda o zmene pracovných podmienok

6. Skončenie pracovného pomeru

 • Možnosti a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Zákaz výpovede
 • Odstupné a odchodné
 • Vzory skončení pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

 • Vzory upozornení na porušenie pracovnej disciplíny

8. Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času (rovnomerné, nerovnomerné, pružné)
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok (v týždni, medzi dvoma zmenami)
 • Evidencia pracovného času

9. Mzda a odmeňovanie

 • Definícia mzdy a celkovej ceny práce
 • Minimálna mzda a mzdové nároky
 • Príklady výpočtu jednotlivých foriem mzdy
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

10. Dovolenka a prekážky v práci

 • Vznik nároku na dovolenku a ich výpočet
 • Druhy dovoleniek
 • Čerpanie dovolenky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa

11. Náhrada škody

 • Všeobecné ustanovenia o náhrade škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Typy dohôd a ich analýza z pohľadu pracovného práva a odvodovej zaťaženosti
 • Odvodová úľava pre dôchodcov a podmienky uplatnenia

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

Zobraziť bližší popis
Martina Švaňová

garant kurzu

Martina Švaňová

Dlhoročné skúsenosti v oblasti miezd a personalistiky. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V tejto oblasti pôsobí od roku 2000. V súčasnosti pracuje ako HR Specialista v súkromnej spoločnosti. V minulosti pôsobila na pozícii vedúcej oddelenia práce a miezd. Veľmi komunikatívna a pozitívna lektorka s proklientským prístupom. Má rada prácu s ľudmi, ku klientom sa snaží pristupovať individuálne s ohľadom na každého očakávania.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Veronika Dubanová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Ing. Zuzana Brtková

5 hviezdičky

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz celkovo.

Tímea Csekes

5 hviezdičky

Na kurze som dostala všetko, čo potrebujem. Pani lektorka bola veľmi milá, vysvetlila všetko zrozumiteľne. Bola som veľmi spokojná. Pochopila som všetko, čo musím vedieť. Ďakujem pani lektorke.

Ing. Michaela Ondrušeková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výstižný a jasný. Lektor vysvetlil problematiku výstižne, bol priamy a na naše otázky reagoval okamžite a odpovedal na ne veľmi zrozumiteľne.

Kde najbližšie školíme?

Zákonník práce

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.