Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Základy personalistiky
5 hviezdičiek 16 hodnotení

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí začínajú kariéru v personalistike, prípadne pre ľudí, ktorí potrebujú základnú orientáciu v personálnej oblasti.

-názov kurzu-

Na kurze si prejdete celý životný cyklus zamestnanca od náboru cez riešenie rôznych situácií v priebehu zamestnania až po ukončenie pracovného pomeru.

Obsah kurzu:
1. Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona - Nábor a výber zamestnanca
2. Vznik pracovného pomeru, spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
3. Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca

4. Osobný spis zamestnanca
5. Rozvrhnutie pracovného času
6. Riešenie disciplinárnych sporov
7. Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
8. Rozviazanie pracovného pomeru, spôsoby skončenia v zmysle Zákonníka práce
9. Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
10. Vzory interných pracovnoprávnych smerníc a iných dokumentov (napr. Pracovno-organizačný poriadok, Mzdová smernica, Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, dokumenty súvisiace s prijatím zamestnanca do PP a ukončením PP a iné)

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Zobraziť bližší popis
Martina Švaňová

garant kurzu

Martina Švaňová

Dlhoročné skúsenosti v oblasti miezd a personalistiky. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V tejto oblasti pôsobí od roku 2000. V súčasnosti pracuje ako HR Specialista v súkromnej spoločnosti. V minulosti pôsobila na pozícii vedúcej oddelenia práce a miezd. Veľmi komunikatívna a pozitívna lektorka s proklientským prístupom. Má rada prácu s ľudmi, ku klientom sa snaží pristupovať individuálne s ohľadom na každého očakávania.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Lenka Pokorná

5 hviezdičky

Kurz bol zrozumiteľný, pani lektorka nám zodpovedala všetky naše otázky. Práca pani lektorky bola kvalitná a podrobne nám vysvetlila prednášanú tému, uvádzala veľa príkladov z praxe.

Daniela Matošková

5 hviezdičky

Kurz je dobre skoncipovaný, ponúka prehľad v personálnej oblasti, pani lektorka poskytla veľa príkladov z praxe. Podklady ku kurzu sú výborné, o podklady sa viem neskôr aj oprieť. Pani lektorka Švaňová je dynamická, skúsená a profesionálna, jej prezentácia bola zrozumiteľná a zodpovedala nám ochotne a relevantne všetky otázky.

Silvia Dobišová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý, nebol nudný ani monotónny. Boli zodpovedané a vysvetlené všetky otázky, boli prednesené príklady z praxe, čo je veľké plus. Lektorka bola super - rozpráva zaujímavo, pútavo, odpovedá na otázky a všetko vysvetľuje, rozpráva zrozumiteľne.

Ing Marta Poláková

5 hviezdičky

Lektorka super, rozprávala veľa skúseností z praxe

Pedagogická fakulta UK Bratislava

5 hviezdičky

super, lektorka výborná a plná života aj teoretických a praktických vedomostí

Marcela Chládeková

5 hviezdičky

Kurz bol rozdelený do jasných celkov, ktoré sme si postupne prechádzali, mali sme priestor riešiť otázky z praxe. Veľkým plusom bola interaktívna forma. Lektorka veľmi dobre vedela vysvetliť danú problematiku, príklady z praxe, komunikatívna, dynamická, riešili sme veci dopodrobna.

Silvia Kajanová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výborný, niesol sa v dobrej atmosfére. Pani lektorka viedla kurz na profesionálnej úrovni, ochotne zodpovedala všetky otázky, vytvorila výbornú atmosféru, uvádzala príklady z praxe a zaujímavým a motivujúcim spôsobom odovzdala svoje odborne vedomosti.

Veronika Bernátová

5 hviezdičky

Kurz Základy personalistiky splnil všetky moje očakávania. Samozrejme je to zásluhou lektorky p. Švaňovej, ktorá má danú problematiku v malíčku. Svoje vedomosti a skúsenosti z praxe nám odovzdala zrozumiteľnou formou a žiadna otázka ju nezaskočila. Na konci kurzu som mala pocit, že sa nepoznáme 2 dni, ale oveľa dlhšiu dobu. V prípade potreby sa určite zúčastním ďalšieho kurzu poriadaného vašou agentúrou a vedeného lektorkou p. Švaňovou.

Turinsky transport Slovakia , s.r.o.

5 hviezdičky

Dobrý deň , absolvovala som od januára 2018 viacero kurzov a musím iba odporúčať :-) profesionalita , príjemné vystupovanie, snaha podať učivo zrozumiteľne aj pre úplných laikov , poskytnutie osobných skúseností a postrehov z praxe , odľahčená a často i zábavná forma prednesu robia z vašich kurzov zaujímavú skúsenosť a ja nemôžem nič iné skonštatovať ako veľké ĎAKUJEM! pani Zečevičová, pani Švaňová, pani Bielik Petríková, pán Sýkora. Odniesla som si z vašich kurzov mnoho poznatkov a budem sa snažiť využiť maximum toho, čo ste ma naučili. Ďakujem agentúre JASPIS, ďakujem Tomášovi za ústretovosť a dostatok kávy :-) s úctou Marcela

Alena Benka

5 hviezdičky

Plus kurzu bol efektívny prehľad v zákonníku práce, na základe vedomosti a hlavne skúsenosti p.Švaňovej. Koncept je prispôsobený aj začiatočníkom ale aj už skúseným personalistom. Veľmi aktívna lektorka, znala v problematike a oceňujem hlavne praktické príklady.

Kde najbližšie školíme?

Základy personalistiky

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.