Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Základné práva a povinnosti zamestnávateľa
5 hviezdičiek 3 hodnotenia

kurz mzdy a personalistika

Podnikanie je veľmi náročná činnosť pre každého, kto sa rozhodne svoje schopnosti uplatňovať týmto spôsobom. Nesie so sebou množstvo povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov, nariadení a vykonávacích predpisov. Ak sa podnikateľ rozhodne, resp. jeho činnosť si vyžaduje aby zamestnával zamestnancov, pribudnú mu ďalšie, nové povinnosti. Chceme vám vašu prácu uľahčiť a preto sme pre vás pripravili dvojdňové školenie, zamerané na práva a povinnosti zamestnávateľa. Veríme, že vám tieto informácie prinesú základný prehľad v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

 

OBSAH
1.)        Definícia zamestnávateľa:
            - ako a kedy sa podnikateľ stane zamestnávateľom.

2.)        Definícia zamestnanca (pracovné zmluvy a dohody):
             - kto sa môže stať zamestnancom (koho môže zamestnávateľ prijať do  pracovnoprávneho vzťahu),
             - rozdiel medzi zamestnancom na pracovnú zmluvu a na dohodu,
             - rozdiel medzi zamestnancom a pracovníkom na živnosť,
             - kedy je možné zamestnanca „nahradiť“ živnostníkom.

3.)        Predzmluvné vzťahy:
            - definícia a rozsah predzmluvných vzťahov,
            - správa voľného pracovného miesta,
            - povinné náležitosti pri výbere nového zamestnanca,
            - práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru,
            - ochrana osobnosti,
            - ochrana osobných údajov.

4.)        Účastníci pracovnoprávnych vzťahov:
            - zamestnávateľ,
            - zamestnanec,
            - zástupcovia zamestnancov

5.)        Vznik pracovného pomeru:
            - pracovná zmluva
            - práce na dohody (ako správne vybrať vhodný typ dohody, rozdiely v typoch dohôd, apod.)

6.)        Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu voči inštitúciám:
            - zdravotné poisťovne,
            - sociálna poisťovňa,
            - daňový úrad – finančná správa (nezdaniteľné časti a povinnosti zamestnanca),
            - pracovná zdravotná služba (vstupné, preventívne a výstupné prehliadky zamestnancov),
            - BOZP,
            - preškolenia vodičov používajúcich firemné autá.

7.)        Osobná – personálna a mzdová zložka zamestnanca:
            - povinný obsah,
            - oprávnené osoby a rozsah ich právomocí,
            - ochrana osobných údajov (zmeny od 1.5.2018)
            - správa zložiek,
            - archivácia dokladov.

8.)        Všeobecne o zrážkach zo mzdy:
            - druhy zrážok,
            - spôsob ich uplatňovania.

9.)        Výplata mzdy:
            - výplatný termín aj v nadväznosti na mesačné výkazy, odvody a dane,
            - spôsob výplaty mzdy,
            - doklad o výške mzdy a zrážkach (výplatná páska)
            - výplatný termín a doručenie mzdy zamestnancovi (víkendy, sviatky, dovolenky, výpovede...)

10.)      Vnútorný poriadok a interné smernice – nutnosť, či výhoda?
11.)      Stravovanie zamestnancov:
            - povinnosť, či dobrovoľnosť,
            - kto a kedy má nárok na stravné,
            - spôsoby poskytovania stravovania zamestnancom,
            - výška stravnej jednotky,
            - vykazovanie stravovania,
            - náhradné plnenie za stravovanie.

12.)      Rozvrhnutie pracovného času:
            - základný pracovný čas, fond pracovného času, pravidelné a nepravidelné rozvrhnutie pracovného času, a pod.
            - práca nadčas v zmysle zákona (kedy, za akých podmienok, povinná administratíva a pod.)
            - práca v sviatok, cez víkend, v noci (všeobecne o príplatkoch),
            - prestávky v práci.

13.)      Dovolenka:
            - vznik nároku na dovolenku,
            - plán čerpania dovoleniek,
            - tzv. celozávodná dovolenka,
            - nariadená dovolenky,
            - preplatenie dovolenky,
            - krátenie dovolenky,
            - povinné náležitosti žiadania, poskytnutia a vlastného čerpania dovolenky.

14.)      Prekážky v práci:
            - na strane zamestnanca (platené a neplatené),
            - na strane zamestnávateľa,
            - neplatené voľno a „absencia“.

15.)      Zložky mzdy:
            - všeobecná definícia,
            - nutnosť správne definovať odmeňovacie zložky (pre priemerky),
            - minimálna mzda.

16.)      Odmena pre účely letnej a vianočnej dovolenky (13. a 14. plat od 1.5.2018):

17.)      Skončenie pracovného pomeru:
            - spôsoby skončenia a výpovede,
            - povinné náležitosti (obsah výpovede),
            - doručovanie výpovede,
            - práva a povinnosti súvisiace so skončením pracovného pomeru,
            - zákaz výpovede,
            - neplatné skončenie pracovného pomeru,
            - odstupné, odchodné, odmeny pri skončení pracovného pomeru.

18.)      Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovnoprávneho vzťahu:
            - voči zamestnancovi,
            - voči inštitúciám.

19.)      Príjmy po skončení pracovného pomeru – povinnosti.

20.)      Sociálny fond:
            - kedy sa tvorí, ako a z čoho sa tvorí, možnosti použitia.

Zobraziť bližší popis
Marta Weberová

garant kurzu

Marta Weberová

Mzdám a personalistike sa venuje od roku 1995. V roku 2001 založila vlastnú spoločnosť zameranú na mzdový outsourcing a vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má viac ako 25 ročnú prax v praktickom vedení mzdového a personálneho oddelenia, ako aj vo vzdelávaní v rozsahu pracovnoprávnych vzťahov. Aktívne publikuje odborné články v danej oblasti. Vo vlastnej réžii vydala a distribuovala príručku „Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou“, ktorá pomohla viacerým začínajúcim mzdovým účtovníčkam. Vypracovala na objednávku množstvo vzdelávacích materiálov pre rôzne vzdelávacie agentúry na Slovensku. Jej odborné články môžete nájsť aj vo vydavateľstve Verlag Dashöfer, s ktorým niekoľko rokov spolupracovala. V minulosti spolupracovala so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jej poradenské služby využívajú mnohé súkromné firmy a inštitúcie. V súčasnosti svoje bohaté skúsenosti z praxe odovzdáva ďalej cez vzdelávacie a poradenské aktivity nie len v Bratislave, ale aj ostatných krajoch Slovenska.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Simona Ondrlová

5 hviezdičky

Školiteľka nápomocná a veľmi príjemná, ochotná zaslať doplnkové materiály. Všetko od obsahu cez lektorku až po občerstvenie bolo výborné.

Kde najbližšie školíme?

Základné práva a povinnosti zamestnávateľa

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.