Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Mzdy a personalistika
5 hviezdičiek 288 hodnotení

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú so mzdami praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť mzdovú agendu, prípadne pre ľudí, ktorí si svoje vedomosti chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť. Je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

kurz mzdy a personalistika

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Získate prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o dani z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.


 

Obsah:
1. Pracovno-právne vzťahy
2. Odmeňovanie
3. Výpočet mzdy zamestnancom
4. Náhrady cestovných a iných výdavkov
5. Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni
6. Sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
7. Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
8. Sociálny fond
9. Štátne sociálne dávky

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti.

Po úspešnom absolvovaní kurzu "Mzdy a personalistika" získate akreditované osvedčenie.

V cene kurzu sú skriptá, zošit a pero. Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie v zákazíckej zóne.

Rozsah kurzu:
46 vyučovacích hodín

Voliteľný príplatok: 19,- Eur za cudzojazyčné osvedčenie.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis
Martina Švaňová

garant kurzu

Martina Švaňová

Dlhoročné skúsenosti v oblasti miezd a personalistiky. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V tejto oblasti pôsobí od roku 2000. V súčasnosti pracuje ako HR Specialista v súkromnej spoločnosti. V minulosti pôsobila na pozícii vedúcej oddelenia práce a miezd. Veľmi komunikatívna a pozitívna lektorka s proklientským prístupom. Má rada prácu s ľudmi, ku klientom sa snaží pristupovať individuálne s ohľadom na každého očakávania.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Michaela Sárossyová

5 hviezdičky

Kurz určite splnil moje očakávania, dostala som sa hlbšie do problematiky mzdy a personalistiky. Priebeh kurzu sa niesol v kamarátskom duchu, veľmi sa mi páčilo, že školiteľka nám vysvetľovala všetko dopodrobna a stále som porozumela jej výkladu. Lektorka bola skvelá, prehľadne vysvetlila každú jednu tému, tak aby sme porozumeli všetci na školení. Bola kamarátska a veľmi dostačujúco všetko vysvetlila.

Katarína Vojteková

5 hviezdičky

Kurz sa mi páčil, priniesol mi mnoho poznatkov. Lektorka si svoju prácu plnila úžasne. Všetko krásne povysvetľovala, ochotne odpovedala na naše otázky. V tomto krátkom časovom rozpätí sa snažila nám všetko, čo budeme potrebovať v praxi, vysvetliť.

Alexandra Hrušková

5 hviezdičky

Tento kurz splnil v plnej miere moje očakávania a som spokojná. Priebeh kurzu bol plynulý. Pekne na seba nadväzovali jednotlivé hodiny a p. lektorka objasnila všetky dôležité témy a potrebné informácie. Pani lektorka a jej vysvetľovanie bolo perfektné, je odborníčka vo svojom obore s praxou a jej hodiny mi budú prínosom do budúcna.

Mária Čengelová

5 hviezdičky

Ako začínajúci účtovník a personalista viem všetky nadobudnuté informácie využiť v praxi. Kurz prebiehal podľa určitej schémy, od zákonníka práce až po všetky výpočty miezd, PN, dovoleniek, všetko, čo má mzdový účtovník vedieť. Taktiež aj personalista. Dobre viem všetko využiť v praxi, za čo ďakujem. Lektor sa plne venoval všetkým účastníkom kurzu, zodpovedal všetky otázky. Odpovedal aj na konkrétne situácie, ktoré máme v praxi, bol ústretový a odborne na veľmi dobrej úrovni.

Lenka Jakubcová

5 hviezdičky

Očakávania kurz naplnil na 100%, prešli sme všetky očakávané témy teórie + praxe. Priebeh kurzu bol dobre zorganizovaný, prehľadný, ľahko pochopiteľný. Cením si najmä veľa prehľadných príkladov, prácu priamo v softvéri. Každý kurz bol naplnený do poslednej minúty. Veľa si nesiem so sebou do praxe. Ďakujem. Lektor prednášal pútavo, s veľa príkladmi z praxe, dokázal odpovedať, reagovať na každú otázku. Výklad vhodne oživoval humorom z praxe. Logickosť v témach, ako po sebe nasledovali.

Karin Ejemová

5 hviezdičky

Z kurzu mám veľmi dobrý dojem, chodila som sem s radosťou, príjemná atmosféra pri výučbe. Super prístup pani lektorky, milá, vysvetlenie s porozumením.

Jaroslava Borošová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal priebežne, teória a praktické počítanie. Páčilo sa mi, že sme počítali hneď od začiatku kurzu. Pani lektorka nám logicky vysvetlila výpočet mzdy a dala priestor každému sa nahlas vyjadriť k výpočtom. Ukázala nám všetky možné varianty k výpočtu miezd.

Veronika Flachbartová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Upevnila som si svoje doterajšie vedomosti a naučila som sa aj veľa nového. S priebehom kurzu som spokojná. Na začiatku kurzu sme boli dostatočne oboznámení s teoretickou časťou a ďalej sme sa venovali hlavne praktickej časti. Výhoda - veľa príkladov z praxe. Lektorka je milá, ochotná a hlavne odborníčka vo svojom odbore. Snažila sa zodpovedať na všetky naše otázky.

Zuzana Rýdza

5 hviezdičky

Bola som veľmi spokojná. Po obsahovej stránke aj po stránke pridanej hodnoty v podobe lektora. Kurz prebehol v príjemnej atmosfére, obsahovo veľmi obšírny, aj nad rámec kurzu. Vhodné prepojenie aj s inými oblasťami a príbuznými témami. Lektor bol ústretový, odborne veľmi zdatný, príjemný, otvorený diskusii a ochotný odpovedať na otázky.

Dominika Prašková

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania. Kurz naučí všetky základné vedomosti z oblasti miezd a personalistiky. Ukáže výpočty, čo robí program automaticky, aby ste zistili, čo sa deje na pozadí a pochopili postup. Lektor je skúsený. Rozpráva skúsenosti z praxe. Pútavo rozpráva, veľmi som bola spokojná s prednesom.

Ivana Murinová

5 hviezdičky

Kurz bol nad očakávania. Kurz mi dal veľa. Preberali sme všetko postupne, zrozumiteľne. Každé otázky boli zodpovedané. Najlepší lektor, najlepší prístup, skvelé vystupovanie, príjemný, vie vysvetliť na praktických príkladoch z praxe, vie o čom hovorí.

Jana Vachalíková

5 hviezdičky

Veľmi praktické príklady z praxe. Teória - výklad, ktorý pochopil každý. Skvele vysvetlené pojmy, ochotná, príjemná, profesionálny prístup. Skvelé vysvetlenie teórie prepojené s praxou. Fantastický prístup.

Zuzana Marčeková

5 hviezdičky

Kurz je dobre štrukturovaný, keďže je teória vysvetlená na praktických príkladoch. Prebrali sa všetky témy, o ktoré mali účastníci záujem. Lektorka je veľmi skúsená v odbore, informácie poskytovala zreteľne, teóriu vedela veľmi dobre aplikovať do praxe, odpovedala na všetky otázky.

Lucia Hudáková

5 hviezdičky

Jednotlivé dni kurzu nadväzovali súbežne na seba. Od oboznámenia sa zo Zákonníkom práce cez praktické príklady až do kompletných riešení príkladov. Lektorka p. Barbuščák bola veľmi príjemná, vždy ochotná zodpovedať všetky otázky aj viackrát. Výklad vysvetlený jasne a zrozumiteľne s použitím množstva praktických príkladov.

Lenka Rippová

5 hviezdičky

Poskytnuté materiály boli bohaté, teória bola prekladaná príkladmi a príkladmi a pikoškami z praxe. Lektorka p. Šlajferčíková je praxou ostrielaná osôbka, ktorá s nadšením dokáže predať svoje vedomosti a praktické skúsenosti aj úplnému nováčikovi.

Kristína Volnerová

5 hviezdičky

Predčil moje očakávania. Veľmi nápomocný a zaujímavý kurz. Primeraná dĺžka, výklad bol veľmi jasný, vždy bol aj priestor na otázky - vysoká úroveň. Som nadmieru spokojná s prácou lektorky. Veľmi jasný výklad, príklady z praxe, zrozumiteľne odprezentované. Lektorka je odborník v praxi, skúsená, ochotná všetko zodpovedať a ešte veľmi milá.

Lucia Maderová

5 hviezdičky

Výborný kurz pre začiatočníkov v oblasti miezd, rýchle zorientovanie v širokej problematike. Zrozumiteľné a jasné vysvetľovanie, praktické a rýchle odpovede na široký okruh otázok.

Alžbeta Zvolenská

5 hviezdičky

Informácie sme dostávali postupne nabaľované, zopakovali sme si ich viackrát, niekedy boli veľmi nutné, ale našťastie dôležité veci sme si povedali niekoľkokrát. Lektorka bola príjemná, uvádzala veľa príkladov z praxe, ochotná zodpovedať otázky aj nad rámec kurzu.

Alena Gondová

5 hviezdičky

Kurz mi dal ucelený pohľad na problematiku miezd, a to z praktického hľadiska. Kurz na seba pekne nadväzoval počas jednotlivých dní - od základnej teórie až po komplexné spracovanie miezd. Páčila sa mi nadväznosť a prepájanie oblastí súvisiacich so mzdami. Oceňujem lektorkin profesionálny prístup a rozhľad. Taktiež spôsob prezentovania a celkovo ochotný a ústretový prístup.

Martina Moravčíková

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania, nakoľko som sa obávala, že to bude predovšetkým monológ zo strany prednášajúceho, čo nebolo :) Nemám ani, čo dodať. Kurz prebiehal časovo alebo resp. presne takou rýchlosťou ako začiatočník potrebuje. Plusom boli vždy "priložené" nejaké príklady, ktoré boli prínosom pre rýchlejšie pochopenie a predstavenie si istých situácii. Akurát viacej príkladov a riešení na doma by mohlo byť okej :) Aj keď 100 ľudí - 100 chutí = kto chce ráta aj naviac. Pani Tomečková promtne odpovedala na akékoľvek otázky, či už z prostredia praxe alebo teórie, nezáležalo na váhe otázky. Veľká pohoda a uvoľnená atmosféra, hneď na 1. hodine bolo predstavenie - to je super začiatok.

Mgr. Ivana Malková

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávanie nadlimitne. Bol veľmi informujúci a pre začiatočníkov aj zrozumiteľný. Lektor bol perfektný, nabitý informáciami a vždy ústretový pri riešení akéhokoľvek problému.

Lucia Bartovicová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi intenzívny s množstvom praktických príkladom a prácou v mzdovom softvéri. Lektor bol veľmi dobre zorientovaný v problematike, štrukturovaný s dôrazom priniesť maximum mzdových informácii pre účastníka kurzu.

Jaroslava Javorská

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol dobrý, síce zvládnuť spracovať toľko nových informácií počas 5-tich dní je vcelku dosť náročné, ale dá sa to zvládnuť. Pani lektorka bola úžasná, snažila sa nám vysvetliť všetko, čo najpodrobnejšie a v prípade našich nejasností nám všetko vysvetlila ešte raz.

Ľudmila Novotná

5 hviezdičky

Daný kurz splnil moje očakávania nad mieru. Naučila som sa množstvo nových vecí a obohatila si vedomosti. Priebeh na výbornú, môžem len odporúčať. Práca lektora bola ústretová, snažila sa vždy pomôcť. Jej vystupovanie bolo príjemné. Naučila nás množstvo nových vecí, čo sa týka oblasti miezd. S ňou sa táto problematika nezdala ani ťažká, keď nám to vysvetlila svojím spôsobom aj z praxe.

Henrieta Sanislová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad očakávania, každá hodina bola zaujímavá. Zrozumiteľnou formou vhodný aj pre začiatočníka. Pripravenosť lektorky na vysokej úrovni. Boli uvedené aj príklady z praxe. Každý deň dobrá nálada a úsmev na tvári.

Katarína Koucunová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne ako z teoretickej tak aj z praktickej časti, plus práca na PC a tiež dostupné materiály. S lektorom som veľmi spokojná, podával veľmi jasný výklad, zrozumiteľný aj pre laika, ľudský prístup.

Regina Gorodovová

5 hviezdičky

Spokojná, primerané tempo, dobre vysvetlené aj niekoľko krát, koľko bolo treba.

Iveta Balcová

5 hviezdičky

Som spokojná s priebehom kurzu, aj tak si však musím dobrať doma určité látky a povenovať sa výpočtom. Veľká spokojnosť s lektorkou. Bola vždy v dobrej nálade a snaží sa, čo najlepšie vysvetliť učivo + veľké pozitívum sú tipy z praxe.

Iveta Pomichalová

5 hviezdičky

Skriptá a pomôcky boli zabezpečené na úrovni. Odborný výklad od lektorky na vysokej úrovni. Lektorka prednášala zrozumiteľne, bola ochotná dovysvetlovať veci, ktoré boli nejasné. Veľmi príjemné vystupovanie a prístup k nám.

Peter Ondrovič

5 hviezdičky

Kurz prekonal moje očakávania. Bol praktický s dobrým výkladom, praktickou skúsenosťou prednášajúceho, dobrým prístupom a nadväzoval na seba. Mohol byť aj dlhší. Práca lektora bola profesionálna, priateľská. Niektorá rozbor bol možno priveľmi obšírny, ale nevadí.

Petra Hoffmannová

5 hviezdičky

Osobne už chápem oveľa viac z toho, čo robí náš účtovník a mzdár. Každá problematika bola riešená dopodrobna, až kým človek nepochopí podstatu veci. Lektor bol trpezlivý, vie čo prednáša a dokáže zodpovedať na všetky relevantné otázky. Veľká spokojnosť.

Katarína Vinšová

5 hviezdičky

Lektor vysvetľoval zrozumiteľne a vždy zodpovedal otázky. Skriptá ku kurzu pomohli. Veľmi sa mi páčilo, že sme sa učili spolu so zákonmi, ktoré sme si listovali a do budúcna aspoň viem , čo kde hľadať.

Helena Franková

5 hviezdičky

Veľká spokojnosť. Kurz prebiehal plynulo, zrozumiteľne, nemám žiadne výhrady. Lektorka vysvetľovala veľmi zrozumiteľne, vecne, má príjemný hlas.

Anna Janíčková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Ďakujem lektorke za príjemnú prezentáciu. Príjemná lektorka, žiadna otázka nezostala nezodpovedaná, celá problematika prebratá tak, aby sme porozumeli. Pani lektorka nás veľmi odborne a profesionálne previedla celým kurzom.

Lucia Mihoková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, agentúra poskytla potrebné materiály, kuchynka a občerstvenie boli k dispozícii. Všetko pripravené, priestory klimatizované, skúsení lektori. Lektorka je veľmi príjemná, skúsená a uvádzala veľa príkladov z praxe. Rada odpovedala na všetky naše otázky, upozornila na dôležité veci.

Katarína Valičková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Naučila som sa tu presne to, čo som pre svoju prax potrebovala. Kurz prebehol vo výbornej atmosfére s vynikajúcou školiteľkou. Postupne sme s prešli ZP a ostatné potrebné teor. základy a následne sme si počítali príklady. Perfektný prístup, dôsledne vysvetlené. Vynikajúco pripravené a zrealizované. Práca lektora - vysoko odborná, fundovaná, nemám žiadne námietky, oceňujem prístup, dôsledné vysvetlenie celej problematiky.

Ľubica Dobranská

5 hviezdičky

Perfektný kurz, ináč to ani napísať neviem :) Mám dobrý pocit, že som sa kurzu zúčastnila, naučila som sa dosť veľa vzhľadom na to, že touto problematikou sa v práci nezaoberám. Perfektná lektorka, milá, vidno že ju práca baví. Snažila sa, kurz splnený na 200% :)

Dana Šebová

5 hviezdičky

Pre začiatočníkov na mzdy výborné. Lektorka výbornej objasnila problematiku Oceňujem jej znalosti z praxe. Skvelý prístup a pútavý prednes. Svoju úlohu splnila veľmi profesionálne. Je talentovaná ako pedagóg.

Petra Hladká

5 hviezdičky

Dostatok materiálov na kurze, priebeh v poriadku. Milý, skúsený lektor, hovoril k veci, obsahovo maximálne, problematike sa venoval maximálne.

Jela Školková

5 hviezdičky

S kurzom a jeho náplňou som spokojná, určite mi pomôže v ďalšom profesijnom živote.

Simona Bíleková

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania. Pre úplných začiatočníkov trochu náročnejšie, ale zvládnuteľné tempo a získanie nových informácií. Lektorka mala extrémne množstvo vedomostí z danej oblasti, tým pádom sme sa dozvedeli aj niečo navyše, za čo jej ďakujem.

Žaneta Gyalogová

5 hviezdičky

Na kurze som sa cítila dobre. Veľa nových poznatkov a informácii som dostala. Splnil moje očakávania nad mieru. Doteraz najlepšia lektorka, viackrát vysvetlila, keď sme nerozumeli niečomu, veľa príkladov sme dostali zo života z praxe lektorky.

Adela Putnocká

5 hviezdičky

Veľmi dobrý kurz, rozsiahly, úplný, postačujúci pre začiatočníkov. Materiály výborné, použiteľné v práci. Lektorka bola veľmi dobrá, kvalitné podklady, základné poznatky prehľadne spracované, odborne na vysokej úrovni, ústretová.

Mária Pagáčová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, páčil sa mi prístup lektorky, bola možnosť diskusie, riešili sme konkrétne príklady ako to riešiť v bežnom pracovnom živote, procese. Lektorka bola veľmi príjemná, na vysokej profesionálnej úrovni, má skúsenosti z praxe, vie podať a naučiť, čo je veľmi dôležité, vždy pozitívne naladená.

Iveta Pitlíková

5 hviezdičky

Kurz ma naučil všetko, čo je potrebné pre prácu mzdového účtovníka teoreticky a prakticky. Kurz bol realizovaný aj na základe teoretických znalostí aj praktických skúseností, čo sa mi páčilo, lektorka používala mnoho príkladov aj z praxe, dávala nám priestor k otázkam a možnosť sa zapájať. Vysvetľovala učivo profesionálne, z použitím príkladov z praxe, bola veľmi ochotná, príjemná, nápomocná. Vie zaujať a udržať pozornosť študentov.

Ivana Vetráková

5 hviezdičky

Kurz nadmieru splnil očakávania. Veľa praktických ukážok, cvičení a postrehy z praxe. Výborné. Lektorka ochotne reagovala na všetky otázky. Vytvárala priestor a čas pre menej zdatných účastníkov. Prinášala praktické postrehy vnímavo reagovala na potreby účastníkov.

Zuzana Magyaricsová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v poriadku, dobre organizovaný, vysvetlená látka nadväzovala, asi by bol potrebný o 1 deň naviac. Veľa učiva na 5 dní, viac času na vysvetlenie rôznych tlačív a postupov. Lektorka - výborná!!! Dávala veľa príkladov z praxe, zrozumiteľne vysvetľovala, ucelene, nadväznosť učiva, odpovedala na otázky, vysvetlila viackrát, ak niekto nepochopil.

Katarína Fridrichová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi profesionálnym prístupom, ale takisto skvelou komunikáciou, veľmi zaujímavým výkladom, kde bola teória vysvetlená aj z bežnej praxe. Naozaj pochopí aj úplný začiatočník.

Michaela Juhásová

5 hviezdičky

Kurz úplne splnil moje očakávania, poskytol mi základný prehľad o mzdách a personalistike a vytvoril ucelený obraz. Kurz prebiehal podľa predstáv, rýchlosť vysvetľovania bola ideálna, preberanie príkladov z praxe bolo zaujímavým spestrením. Pani Švaňová bola určite najlepšou lektorkou, akú som mala možnosť doteraz zažiť. Úžasný profesionál s obdivuhodným prehľadom o problematike a zároveň milým a ústretovým prístupom.

Dávid Seczel

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý. Vždy som sa dozvedel niečo nové. Lektor veľmi zaujímavo prednášal, vedel odpovedať na všetky otázky a dal si záležať, aby sme všetko pochopili a rozumeli tomu.

Tatiana Körtvély

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s kurzom. Pomôcky na kurz veľmi pochvaľujem a prístup lektora vynikajúci. Lektor bol výborný, všetko poriadne vysvetlil, odpovedal na všetky otázky, veľmi oceňujem prácu s technikou.

Mgr. Alžbeta Parajková Országhová

5 hviezdičky

Vynikajúci kurz, perfektný lektor, ktorý podrobne vysvetlil všetko aj nad rámec osnovy. Poznatky z kurzu využívam v praxi. Jednoznačne odporúčam!

Imrich Fehér

5 hviezdičky

Školiteľka, pani Weberová, je trpezlivá, žiadna otázka nie je hlúpa, čo treba zopakuje, tempo prispôsobuje študentom. Kurz ubieha ako voda, všetko je jasne vysvetlené a prezentácia veľmi prehľadná aj pre úplného laika v oblasti miezd a personalistiky. Veľmi odporúčam.

Iveta Langová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi dobre. Dobré oboznámenie s teóriou a veľa praktických príkladov. Lektorka bola výborná.

Linnet Michaličková

5 hviezdičky

Veľmi veľa som sa naučila, prebrali sme veľa rôznorodých vzorových príkladov, naučili sme sa rôzne modelové situácie. Páčilo sa mi časové rozpätie , myslím, že na to, aby sme sa dostali do oblasti miezd a pochopili hlavnej problematike, bol super. Lektorka je veľmi príjemná, na všetko viackrát odpovedala, vedela dobre vysvetliť.

Martina Šimková

5 hviezdičky

Školiteľ bol ústretový, dozvedela som sa veľa vecí aj z praxe, účtovali sme aj na počítačoch, čo bolo veľké plus. Lektor pán Cibulka je priateľský, ústretový, snažil sa nám dať úplne všetky informácie, ktoré sme stihli v rámci hodín. Veľmi sa mi páčilo, že príklady sme odskúšali aj na počítačoch. Ozrejmili sme si program Olymp a vyskúšali ako sa v ňom pracuje.

Eleonóra Juríčková

5 hviezdičky

Na kurze som sa dozvedela všetko potrebné k mojej práci. Veľmi mi to pomohlo v zorientovaní v oblasti personalistiky a hlavne vo výpočte miezd. Pán lektor veľmi podrobne všetko vysvetlil a prípadne zopakoval. Bol veľmi milý a uvádzal aj príklady z praxe, čo bolo poučné.

Janka Dendisová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, výborná práca lektorky a veľmi hodnotné materiály, učebné pomôcky. Práca lektorky na vysokej úrovni, profesionálny prístup, veľa praktických skúseností a optimistický prístup ku všetkému. Výborný prehľad a vysvetľovanie danej problematiky.

Miroslava Truhlíková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, dokonca ich až prevýšil. Výborne spracované učebné materiály. Dozvedela som sa to, čo som potrebovala, dokonca aj veľa vecí naviac. Práca lektorky bola na vysokej úrovni. Zaujímavo a pútavo nám všetko vysvetlila, prepájala informácie s praktickými vecami z práce. Maximálna spokojnosť, milý prístup, profesionalita lektorky.

Mária Caganová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal vo veľmi príjemnej atmosfére. P. Sýkora svojimi vedomosťami a názormi by mohol byť VZOR pre všetkých zamestnávateľov.!!! Prácu p. Sýkoru hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem jeho ochotu a trpezlivosť nám všetko vysvetliť aj viac krát. Ďakujeme.

Soňa Okruhlicová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Až ich prevýšil. Dobre spracovaný učebný materiál + príklady z praxe, vhodne stanovený termín a rozsah hodín, miestnosť bola dobre vybavená, priebeh bez rušivých momentov. Lektorka bola výborne pripravená a navyše mala skúsenosti z praxe. Bola ochotná, ľudská a trpezlivá. Kurz som už odporučila aj mojim známym.

Ing. Mária Bačová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal cez víkend, väčšinou takýto čas každý vypne, ale prostredníctvom zaujímavého výkladu lektorky boli pre nás tieto hodiny výnimočné. Chválim lektorku, veľmi milý prístup, profesionalita, zodpovedanie všetkých otázok, veľmi dobrá príprava, podklady e-mailom.

Veronika Bitunská

4 hviezdičky

Priebeh kurzu mi vyhovoval. Vyhovovalo mi, že sa riešila teoretická časť, aj praktická. Tiež mi vyhovoval čas kurzu v sobotu, resp. možnosť vzdelávať sa aj v sobotu. Práca lektora bola na dobrej úrovni, lektorka sa venovala praktickému riešeniu. Tiež bola ochotná poradiť, pomôcť počas kurzov. Záležalo jej, aby sme všetko pochopili.

Giertlová Petra

5 hviezdičky

Kurz mi objasnil všetkood základov vedenia miezd, čo bolo potrebné. Bol zameraný primeraným pomerom na teóriu a aj prax miezd. Lektorka prešla teóriu nutnú k ďalšej práci, vniesla do kurzu vlastné poznatky a skúsenosti a zamerala sa na praktickú časť.

Eva Kostúrová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, príjemný prístup p. Kováčovej. Bola som nadmieru spokojná s priebehom celého kurzu, vrelo odporúčam. Lektorka bola ochotná pomôcť na 100 %.

Slavomíra Šiandorová

5 hviezdičky

Dozvedela som sa, čo som potrebovala a aj veľa vecí navyše. S priebehom kurzu som spokojná, lektorka vysvetľovala všetko jasne a predovšetkým na praktických príkladoch. Prácu lektora hodnotím veľmi dobre, celý kurz bola pani lektorka pripravená, odpovedala na otázky jasne a v rámci vysvetľovania používala praktické príklady.

Júlia Banská

5 hviezdičky

Super prístup lektora, milý, ochotný vysvetliť. Podrobné riešenie miezd, pochopenie súvislostí. Veľa som sa naučila, určite využijem v práci, dobrá atmosféra, užitočné informácie.

Dominika Pilátová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi dobrý. Hodiny prebiehali v príjemnej atmosfére. Vždy boli zodpovedané všetky otázky, prípadne opätovne vysvetlené učivo. Oceňujem ochotu ústretovosť vyučujúcej, ktorá nám bola k dispozícii počas celého trávenia kurzu.

Barbora Slušná

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Priebeh kurzu bol podľa mojich predstáv. Utvrdila som sa v niektorých oblastiach, ktoré mi neboli jasné. Lektor jednoducho a s dobrým vysvetlením objasnil danú problematiku.

Silvia Koššúthová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a dozvedela som sa informácie aj nad rámec. Lektorka precízne pripravená na hodiny, veľmi ochotná a trpezlivá aj so začiatočníkmi. Na hodinách bola výborná atmosféra.

Vladimíra Kuzma Regrútová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som veľmi spokojná, obsahoval všetko čo som očakávala a určite aj oveľa viac. S lektorom som veľmi spokojná a vďačná za všetky praktické úlohy a príklady a veľmi príjemnú atmosféru v každý deň kurzu.

Katarína Šinková

5 hviezdičky

S kurzom som nadmieru spokojná. Myslím, že som sa dozvedela viac ako som očakávala, za čo som veľmi vďačná. Priebeh kurzu bol na výbornej úrovni. Pán Sýkora je všestranne vzdelaný človek a bolo mi cťou sa od neho učiť.

Martina Adámiková

4 hviezdičky

Veľký počet nových informácií, skvelé príklady, na ktorých sa dalo precvičiť výpočty. Lektor pracoval a vysvetľoval problematiku z vlastných skúseností, uvádzal reálne príklady, čo pomáhalo pochopiť určité situácie, ktoré môžu nastať.

Katarína Kovačičová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v najlepšom možnom ponímaní. Materiály boli excelentne pripravené, lektorka bola úžasná a išla podľa našich potrieb. Pani lektorka bola výborná, veľa praktických príkladov.

Ing. Petra Vančová Korená

5 hviezdičky

Kurz bol poučný, naučila som sa počítať mzdy, zorientovať sa v zákonníku práce. Pani lektorka je veľmi milá, ochotná, veselá a priateľská. Kurz bol dobre odprezentovaný a odborný.

Soňa Halajová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná naša lektorka má široký záber informácií, postupovala podľa plánu a dozvedeli sme sa informácie aj navyše. Oceňujem jej ľudský a pozitívny prístup. Obsiahnuté všetko čo človek potrebuje pre základ v orientovaní sa v oblasti zákonníka práce a výpočtu mzdy.

Zuzana Bendíková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol v perfektnej nálade, čo sa týka lektora a aj kolektívu. Som maximálne spokojná. Lektorka je veľmi sympatická a skúsená.

Jana Szárazová

5 hviezdičky

Kurz,aj obsah kurzu, bol robený logicky, všetko do seba postupne zapadalo, dávalo zmysel, takže som si naozaj rozšírila obzory a doplnila vzdelanie, čo bolo cieľom mojej účasti na kurze.

Bc. Marcela Fabianová

5 hviezdičky

Som spokojná. Páčilo sa mi že sa lektorka snažila všetko premietnuť do praxe.

Barbora Kočnerová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Lektorka veľmi energická, milá, poskytla nám veľa informácii z praxe.

Anna Minčičová

5 hviezdičky

Kurz bol výstižný. Lektorka mala príjemné vystupovanie, profesionálny prístup s praktickou stránkou.

Tatiana Birošová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, boli nám poskytnuté všetky potrebné materiály (aj občerstvenie :) ). Všetky informácie nám boli prezentované prijateľnou zrozumiteľnou formou aj tempom. P. lektorka je príjemná odborníčka, prezentovala informácie zrozumiteľne, poskytla nám aj množstvo dodatočných informácii. Kvalitný kurz za prijateľnú cenu.

Miroslava Držíková

5 hviezdičky

Lektor bol vynikajúci, boli nám zodpovedané všetky otázky a názorne nám všetko ukázal na príkladoch z praxe. Jeho prácu hodnotím veľmi kladne. P.Cibulka mal super prístup.

Ing. Jana Kyselová

5 hviezdičky

Vynikajúca lektorka, ktorá bola ochotná všetko vysvetliť, zopakovať aj niekoľkokrát. Zároveň bola ochotná sa s nami podeliť o svoje skúsenosti z praxe.

Monika Bartková

5 hviezdičky

Veľmi vďaka p. Tomečkovej. Kurz prebieha nad moje očakávania, na p. Tomečkovú a jej odprezentovanie mám len superlatíva.

Liana Hanzely

5 hviezdičky

Kurz dokonale splnil očakávania, priam predčil. Kurz bol rozvrhnutý do viacerých ucelených celkov, vďaka čomu sme mali možnosť si nechať informácie uležať v hlavách. Výborne spracované prezentácie, materiály, odpovede na všetky naše vzniknuté otázky, skvelá skupina, najlepšia lektorka. Lektorka je energická, znalá, pútavá, ochotná, ústretová. Nikto zo skupiny nestrácal vnímanie, výborne rečnícke schopnosti a vedomosti tiež.

Monika Zvalová

5 hviezdičky

Cieľom kurzu bolo nadobudnúť prehľad o zákonníku práce, mzdách a personalistike. Pozitívne hodnotím, že nešlo o "memorovanie", ale praktický náhľad do problematiky. Veľké plus, že kurz vedie človek z praxe, ktorý veľmi zaujímavo podáva príklady a sú aj zapamätateľné. Prístup lektora hodnotím 5*.

Ivana Dreveňáková

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Ja v tejto oblasti nemám žiadne skúsenosti, občas sa mi trošku stalo, že som sa stratila, ale mne osobne to dosť dalo, najmä ma zaujímalo počítanie miezd a trošku mi to otvorilo oči v tejto oblasti. Myslím si, že je dobré aj keď človek nebude v tomto pracovať, že keď má trošku prehľad v zákonníku práce a vie si prepočítať mzdu, tak je to veľké plus pre neho. Práca lektora bola na veľmi vysokej úrovni. Často nám hovoril príklady z praxe, čo bolo zaujímavé. V tejto oblasti je lektor veľký odborník, ale aj ako človek bol veľmi ľudský a ochotný. Pre mňa je to dosť veľký vzor ako sa vie v týchto veciach orientovať.

Katarína Frniaková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu super, MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ! Lektor " klobúk dole" mál silný prehľad.

Ing. Denisa Plutová

5 hviezdičky

Výborná lektorka s dlhoročnou praxou. Zodpovedne a zrozumiteľne vysvetlila podstatu školenia a s prehľadom reagovala na naše prípadné otázky. Hodnotenie na jednotku.

ADAM´S Consulting, s.r.o.

5 hviezdičky

Školenie bolo vynikajúce, lektorka úžasná. Odporúčam aj pre úplných začiatočníkov, aj pre ľudí, čo už mzdy robia, ale chcú si objasniť a uzrejmiť všetky poznatky. Bola som veľmi spokojná.

Mgr. Klára Ravasová

5 hviezdičky

K priebehu kurzu nemám žiadne pripomienky. Kurz bol prehľadne vedený. Získali sme komplexný teoretický ako aj praktický prehľad k danej problematike. Lektor prednášal zrozumiteľne, zaujímavo a aj zábavne.

Katarína Kirchmayerová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre načasovaný na víkend. Pani lektorka je výborná, veľmi dobre vie vysvetliť danú problematiku.

Michaela Kobzová Bartošová

5 hviezdičky

Kurz bol zábavný, veľmi veľa príkladov z bežného života. Pútavý pre začínajúceho mzdára, aj pre pokročilých odporúčam. Presne takýto kurz som potrebovala, aby som vedela čo robím. Veľmi dobré podklady - skriptá.

Viktória Baková

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bola veľmi spokojná. Oceňujem, že mi bolo poskytnuté veľké množstvo materiálov a podkladov k štúdiu. Rovnako aj s prácou lektora som veľmi spokojná, nieje čo vytknúť. Bolo mi poskytnuté veľké množstvo informácií aj z praxe.

Miroslava Držíková

5 hviezdičky

Lektor bol vynikajúci, boli nám zodpovedané všetky otázky a názorne nám všetko ukázal na príkladoch z praxe. Jeho prácu hodnotím veľmi kladne. Pán Cibulka mal super prístup.

Zuzana Havranová

5 hviezdičky

Som spokojná, páčilo sa mi, len by som prijala dlhší čas kurzu (viac hodín). Naučila som sa i dosť nových vecí (výpočty, teória, počítač ) a najmä práca som softvérom Olymp.

Mgr. Ivana Krompigelová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania. Prebiehal v príjemnej atmosfére, lektorka profesionálna, milá. Výklad zrozumiteľný, ľahký na pochopenie, logicky usporiadaný. Bez problémov sa vrátila k nejasným veciam. Uvádzané príklady z praxe. Veľa som si zapamätala zo samotných hodín. Odporúčam kurz navštíviť.

Simona Forróová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi efektívne rozvrhnutý, prešli sme si teóriu, ktorú sme aplikovali do praxe. Práca lektora je pre nás obdivuhodná, predovšetkým vysvetliť zákon "po lopate" a naučiť ľudí počítať mzdy, ktorí v živote nevideli tieto spojitosti.

Gabriela Šateková

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol nové informácie zo mzdovej agendy a z oblasti personalistiky. Pani lektorka nám poskytla výklad zo zákona a pridala príklady z praxe na ktorých sa mzdová problematika dá ľahšie naučiť.

Ing. Mgr. Petra Černá

5 hviezdičky

100% spokojnosť, kurz splnil všetky očakávania, ktoré som mala, keď som sa prihlasovala. Výborné školiace materiály a veľké množstvo praktických príkladov. Lektorka je profesionálna a má vysokú odbornosť. Má ochotu zodpovedať všetky otázky. Opakovane vysvetlila, diskutovala. Na kurze bola priateľská atmosféra.

Martina Káčerová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi zaujímavý a hlavne výstižný v prijemnej a priateľskej atmosfére, ktorú sme si všetci spravili. Pani lektorka bola veľmi priateľská, vždy nám ochotne vysvetlila a odpovedala na všetky otázky. Vo výučbe využívala príklady z praxe.

Lenka Holienčinová

5 hviezdičky

Lektorka je profesionál na vysokej úrovni. Pozitívne hodnotím najmä príklady z praxe a neustále opakovanie naučených vecí.

Patrícia Stachová

5 hviezdičky

Kurz prebehol podľa plánu, pričom boli zodpovedané všetky otázky a dotazy, kt. som potrebovala vedieť. Dopodrobna boli vysvetlené základy miezd, kt. sme počítali aj na príkladoch.

Viera Veselá

5 hviezdičky

Kurz bol super, rovnomerne rozložený, zrozumiteľný. Práca lektorka super. Ak nebolo niečo jasné, hneď sa zastalo a všetko bolo znova dovysvetlované a doplnené príkladmi = SUPER!

Erika Kubicová

5 hviezdičky

Lektorka bola veľmi milá a vždy ochotne odpovedala na otázky aj mimo kurzu, či už telefonicky alebo mailom. Kurz prebiehal kľudnou formou a každá vec bola vysvetlená do úplného pochopenia.

Mgr. Nadežda Skalská

5 hviezdičky

Kurz splnil maximálne moja očakávania, dozvedela som sa všetko dôležité a veľmi chválim skvelú prednášajúcu. Celý priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne, taktiež veľmi chválim zabezpečenie materiálov k danej téme. Pani lektorka MARTA WEBEROVÁ je najlepšia lektorka, akú som kedy stretla, mala perfektné profesionálne vystupovanie, bohaté skúsenosti aj znalosti ako aj vynikajúci ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť s učivom. Ďakujem za skvelý a obohacujúci kurz :)

Iveta Kamenárová

5 hviezdičky

Kurz bol skutočne kvalitný. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila. Myslím, že som sa dozvedela aj viac ako som očakávala. Okrem množstva vedomostí aj aktuálnych noviniek v mzdách oceňujem aj príjemnú atmosféru na kurze.

Patrícia Stachová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa plánu, pričom boli zodpovedané všetky otázky a dotazy, ktoré som potrebovala vedieť. Dopodrobna boli vysvetlené základy miezd, ktoré sme počítali aj na praktických príkladoch.

Jana Krajecová

4 hviezdičky

Kurz moje očakávania dokonca predčil. Kurz prebiehal dobre, atmosféra bola priateľská. P. Švaňová je odborníčka v danom sektore a vie veľmi zrozumiteľne a jasne vysvetliť a podať problematiku, tak aby ju pochopil aj úplný začiatočník. Náplň kurzu je zaujímavá a praktická nielen do profesného ale aj osobného života zamestnanca.

Jana Margetinová

5 hviezdičky

P. lektorka je odborníčka v tejto oblasti. Má pozitívny prístup, a výbornú energiu i znalosti. Kurz mal dobrú organizáciu, podporu i zodpovedanie otázok.

Ing. Dominika Púčeková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnom prostredí s pani lektorkou z praxe, naučili sme sa všetko potrebné na zvládnutie mzdovej agendy.Lektorka bola veľmi milá, vedela poradiť pri každej otázke od nás. Je to veľká odborníčka, ktorá sa snažila vysvetliť danú problematiku na praktických príkladoch.

Jana Zajacová

5 hviezdičky

S kurzom som bola spokojná, v priebehu krátkeho času som sa toho veľa naučila, poskytnuté materiály sú veľmi užitočné, získala som poznatky nielen teoretické, ale aj praktické. Prácu lektora hodnotím veľmi pozitívne, lektorka hovorila veľmi pútavo, poskytla množstvo informácii nielen teoretických, ale aj praktických, uspokojivo odpovedala na všetky otázky.

Mgr. Petra Palatická

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej atmosfére, páčili si mi nachystané materiály na vzdelávanie ako aj občerstvenie. S lektorom som veľmi spokojná. Má vynikajúci prehľad, plnohodnotné príklady, na ktorých som pochopila danú problematiku.

Daniela Libiaková

5 hviezdičky

Kurz bol postavený veľmi dobre, vysoká kvalita lektora sa odzrkadlila na priebehu a obsahu kurzu. Práca lektora výborná - nemám čo vytknúť.

Judita Hlaváčová

5 hviezdičky

Prácu lektora hodnotím na výbornú, podrobne vysvetlil oblasť personalistiky a miezd, pričom použil skutočné prípady, odpovedal na všetky otázky. Vidieť, že je skutočný expert v tejto oblasti.

Lenka Tkáčová

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania, som maximálne spokojná a určite sa rada zúčastním aj na ďalších kurzoch. Priebeh kurzu mal perfektnú organizáciu a rozloženie tém na jednotlivé dni, poskytnuté boli taktiež veľmi dobré materiály na štúdium. Naša lektorka je milá, ľudská, no zároveň veľmi profesionálna s obrovským rozhľadom v danej problematike. V budúcnosti by som určite uprednostnila kurzy opäť s touto lektorkou :)

Zuzana Vlžáková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Pani lektorka bola veľmi milá :) Naučila som sa všetko podstatné, čo ku mzdám potrebujem vedieť. Celý čas na kurze sme pracovali efektívne, tým pádom sme sa naučili všetko čo bolo treba. Pani lektorka je veľmi zrozumiteľná, dáva praktické príklady a preto si to človek ľahšie uzrejmí a rýchlejšie pochopí. A plus bola veľmi milá a ľudská :) ďakujem a prajem veľa spokojných ľudí ako som ja :) Nech sa Vám darí aj naďalej

Marcela Horňáková

5 hviezdičky

Pani lektorka mala skvelý prístup, má výborné znalosti. Kurz bol obsažný, dozvedela som sa všetko, čo som potrebovala.

Lenka Moravčíková

4 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa plánu a časového rozvrhu, bol logický a systematicky rozdelený, pochopiteľný. Lektorka bola milá, ústretová a zrozumiteľná, pracovala s výborne spracovanými skriptami, ktoré boli výbornou pomôckou pre prax

Judita Hlaváčová

5 hviezdičky

Prácu lektora hodnotím na výbornú, podrobne vysvetlil oblasť personalistiky a miezd, pričom použil skutočné prípady, odpovedal na všetky otázky.

Jana Zajacová

5 hviezdičky

V priebehu krátkeho času som sa toho veľa naučila, poskytnuté materiály sú veľmi užitočné, získala som poznatky nielen teoretické, ale aj praktické.

Lenka Takáčová

5 hviezdičky

Som maximálne spokojná a určite sa rada zúčastním aj na ďalších kurzoch. Perfektná organizácia kurzu a rozloženie tém na jednotlive dni, poskytnuté boli taktiež veľmi dobré materiály na štúdium.

Marcela Kmeťová

5 hviezdičky

Myslím si, že priebeh kurzu bol v poriadku, všetky nedostatky resp. otázky boli zodpovedané a jasne vysvetlene.

Mgr. Marína Križanová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal vecne a rýchlo, množstvo informácií, príkladov z praxe, kopec materiálov aj od pani lektorky, čo veľmi pomôžu v praxi.

Veronika Drozdová

5 hviezdičky

Kurz by som hodnotila veľmi pozitívne, splnil moje očakávania. Oceňujem prístup a naozaj vysokú úroveň lektorky - zasvätila nás do danej problematiky naozaj vynikajúco!. Lektorka bola vždy milá, ústretová a s pochopením vysvetľovala danú tému, voči jej práci nemám žiadne výhrady.

Klaudia Jószová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej nálade. Pani lektorka má vynikajúce vedomosti v oblasti miezd a personalistiky. Veľmi sa mi páčila komunikácia vo forme konzultácie. Pani lektorka prednášala zrozumiteľne. Zodpovedala všetky naše otázky a objasnila všetky pojmy, ktoré som nepoznala. Zároveň vymenovala aj všetky zmeny v zákone, ktoré budú platné od 01.05.2018, čo si veľmi cením.

Zuzana Cigániková

5 hviezdičky

Pani lektorka na kurze bola veľmi príjemný. Vysvetlila nám všetko, čo sme nevedeli. Na všetky otázky nám odpovedala a určite odporúčam tento kurz.

Lenka Mazáková

5 hviezdičky

Kurz je veľmi dobre zameraný na personálnu oblasť. Lektorka p. Gregorová veľmi ústretová, nápomocná, veľmi jednoducho a zreteľne vysvetlila a oboznámila so zákonníkom práce, veľa príkladov z praxe uviedla, ochotná vždy poradiť.

Lucia Gabalcová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s našim školiteľom! Splnil očakávania. Na všetky naše otázky vedel reagovať a vysvetliť, dobrá spolupráca, zrozumiteľná.

Zuzana Hetényi

5 hviezdičky

Lektor odborne preberal/vysvetľoval dané tímy, prirodzene ich prepájal s praxou, na osvieženie používal vtipy za ktoré si podľa môjho názoru vyslúžil len pozitívne hodnotenia Je vidieť, že v danom dobre pracuje a v problematike je ako doma.

Veronika Jurčová

5 hviezdičky

Kurz prebehol podľa mojich očakávaní. Téma bola vysvetlená jasne a zrozumiteľne. Vďaka mnohým príkladom z praxe bude jednoduchšie využiť znalosti v živote. Pán lektor nás svojim prístupom a výkladom zaujal na každej hodine. Vďaka pozitívnemu prístupu a dobrej atmosfére boli hodiny príjemné a zaujímavé.

Nikola Žigová

5 hviezdičky

Kurz bol výborný, oceňujem možnosť jeho realizácie cez víkendy, poskytnutie všetkých potrebných materiálov. ani lektorka veľmi milá, trpezlivá, ochotná vysvetliť vec niekoľkokrát, poskytla veľmi veľa príkladov z praxe a osobných skúseností.

Alena Modrócka

5 hviezdičky

Bola som spokojná s priebehom kurzu, Vládla tu dobrá nálada. Pani lektorka bola milá, ochotná a nápomocná. Zrozumiteľne vysvetľovala a dávala aj príklady z praxe.

PhDr. Adriana Sečkárová

5 hviezdičky

Lektorke pani Weberovej nie je čo vytknúť, jednoducho perfektný výklad.

Mgr. Denisa Melišková

5 hviezdičky

Som spokojná, množstvo teoretických aj praktických zručností a poznatkov, práca na počítači v programe

Petra Tomanovičová

5 hviezdičky

Na kurze sa mi páčilo veľa počítania, vďaka čomu sme sa zdokonalovali každú hodinu. Pani lektorka je profesionálka, všetko nám riadne vysvetlila aj viac krát, ak to bolo potrebné.

Lucia Krišandová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený na vysokej úrovni, postupne sme prechádzali jednotlivé témy, ktoré je nevyhnutné vedieť pri práci so mzdami. Pani lektorka je veľmi príjemná a profesionálna, na každej hodine bola vždy dobre pripravená a ochotná odpovedať na naše otázky. Výborná bola aj možnosť pomoci prostredníctvom e-mailu mimo vyučovacích hodín.

Ing. Otília Gallyová

5 hviezdičky

Kurz ma naučil všetky potrebné znalosti z oblasti miezd a personalistiky. Oceňujem, že sme prakticky pracovali na PC v mzdovom programe Olymp. Bola som spokojná.

Silvia Železníková

4 hviezdičky

Plynulé tempo kurzu, hĺbka a rozsah kurzu vyhovujúca. Pre mňa by mohol byť aj obšírnejší obsah, ale vzhľadom na základnú úroveň kurzu, splnil moje očakávania.

Eliška Patašová

5 hviezdičky

Najviac som bola nadšená z príkladov z praxe a výborného praktického výkladu zákoníka práce. Profesionálna lektorka na vysokej úrovni. Chýbala mi možnosť teplej stravy v okolí.

Anita Gallová

5 hviezdičky

Lektorka krásne trpezlivo vysvetľovala, odpovedala na otázky. Lektorka je príjemná, ochotná trpezlivá a znalá.

Dominika Skybová

5 hviezdičky

Vysvetlenie učiva, zodpovedanie otázok, pripomienky z praxe na veľmi dobrej úrovni. Prístup školiteľa a príprava materiálov vo výbornej úrovni. Celkovo kurz hodnotím veľmi pozitívne, prebiehal zaujímavo. Celkový prínos bol adekvátny cene.

Žaneta Mišurová

5 hviezdičky

Veľmi dobre rozvrhnutý čas kurzu. Prebraná teoretická časť, ktorá sa potom hneď aplikovala do praktických úloh, takže aj pre začiatočníkov to bolo pochopiteľné. Výborná lektorka, som nadmieru spokojná. S lektorkou bola veľmi dobrá spolupráca, bola aj nápomocná aj pri otázkach, ktoré vznikli počas kurzu.

Radoslava Nováková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený veľmi kvalitne a odborne. Pani lektorka sa nám snažila každú prebranú problematiku vysvetliť tak, aby sa aj "laici" dokázali orientovať v problematike. Veľmi nápomocne bolo pravidelne opakovanie a hlavne príklady z praxe. Výborný prístup, ochotne zodpovedanie všetkých otázok, výborný spôsob vysvetľovania a prepájania s praxou.

Anita Varga Hodek

5 hviezdičky

Veľmi dobre premyslený, vypracovaný kvalitný kurz s praktickými príkladmi (aj teória + prax). Lektor je vysokokvalitný skúsenosťami v oblasti miezd a personalistiky.

Zuzana Kožaková

5 hviezdičky

Lektorovi som veľmi vďačná za príklady z reálneho života. Počet vyučovacích hodín, ako aj och obsah boli dostatočné na zvládnutie problematiky. Som veľmi spokojná s výkladom, ako aj s materiálmi, ktoré nám lektor poskytol. Lektor veľmi milý, ústretový. Odborne na veľmi vysokej úrovni. Dokázal zodpovedať všetky otázky.

Ingrid Vargová

5 hviezdičky

Kurz mi dal oveľa viac než som očakávala, veľa informácii aj z praxe. Lektorka je vynikajúca, milá, ochotná. Teóriu vždy spojila s praxou, čím sa stalo preberané učivo viac zrozumiteľné.

Ing. Iveta Domonkosová

5 hviezdičky

Na kurze som sa veľa naučila, hlavne praktické príklady a vyplňovanie dokladov.. Kurz bol veľmi dobrý. Prebratá teória, zákonník práce, praktické ukážky dokladov, výpočet príkladov. Lektorka je odborne veľmi zdatná, ochotná a milá, odpovedala na otázky z praxe, snažila sa motivovať študentov.

Barbora Cigláňová

5 hviezdičky

Všetky modelové situácie z praxe vysvetlene tak, aby sme pochopili aj my začiatočníci. Jediné čo mi chýbalo je ukážka softvéru, ktorý ráta mzdy.

Jana Kováčová

5 hviezdičky

Odporučila by som kurz, pretože na trhu nie je kurz s podobným obsahom za takúto cenu. Práca lektora je výborná - zrozumiteľné vysvetľovanie, postupy aj pre úplných začiatočníkov.

Martina Marázová

5 hviezdičky

Výborný výklad lektora, trpezlivý, ochotný zodpovedať na naše otázky, vo výklade prikladal kopec príkladov z praxe.

Iveta Semivanová

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol potrebné poznatky a akýsi základ pre prácu mzdového účtovníka. Každá hodina bola efektívne využitá a naplnená relevantnými poznatkami.

Soňa Bieliková

5 hviezdičky

výborná práca so skipinou, rozsiahle odborné znalosti a príklady na všetky možné situácie, s ktorými sa mzdár môže stretnúť vrátane praktických rád, ako sa s nimi vysporiadať

M.A. Ivana Kolarova

5 hviezdičky

Lektorka bola skvelá. Kurz splnil moje očakávania.

Dominika Vaňková

5 hviezdičky

Dostatok informácii, kurz založený na príkladoch a praktických cvičeniach. Lektorka zrozumiteľne vysvetľovala, ochotná poradiť, priateľský prístup, príjemne vystupovanie.

Denisa Čigášová

5 hviezdičky

Školiteľka veľmi jasne a vecne vysvetľovala, od základov teórie až po výpočty mzdy. Veľmi dobre spracované materiály a podklady k výučbe.

Zuzana Machutová

5 hviezdičky

Kurz bol na vysokej úrovni. Pani lektorka nám zodpovedala na všetky otázky, mala super prístup. S kurzom som maximálne spokojná.

Katarína Jamíková

5 hviezdičky

Teoretická časť na vysokej úrovni, nakoľko vysvetlenie zákona malo základ na praktických príkladoch. Tiež počítanie príkladov na vysokej úrovni vrámci obsiahnutého učiva kurzu. Lektorka využívala hlavne vedomosti získané z praxe.

Elena Rončáková

4 hviezdičky

Rozšírila som si vedomsti v oblasti miezd, v oblasti personalistiky čiastočne. Lektor sa snažil vysvetliť problematiku do hĺbky, ochotne odpovedal na otázky.

Martina Demová

5 hviezdičky

Nad mieru spokojná, to čo som chcela vedieť, som sa naučila. Hlavne pracovať v programe OLYMP, veľa to dalo. Najlepší kurz, ktorý som u Vás absolvovala.

Martina Hudáková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, tempo a obsah kurzu bolo primerané. Lektorka vždy vysvetlila tému, pri praktických príkladoch sa k teórií vrátila. Oceňujem možnosť dať si kávu a čaj, pitný režim.

Beáta Baráthová

5 hviezdičky

Všetky informácie boli praktické a nápomocne.

Ľudmila Stančák

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi rýchlo, ale to len z dôvodu, že bol podaný zaujímavo, zrozumiteľne a milo. Keďže som v tomto smere úplný začiatočník, tak mňa kurz uviedol do problematiky veľmi jasne.

Lucia Chovancová

5 hviezdičky

Ja som s pani Bielik-Petrikovou veľmi spokojná, absolvovala som s ňou viacero kurzov a páči sa mi jej prístup.

Lenka Salnická

5 hviezdičky

Všetky kurzy, ktoré viedol p. Sýkora nadmieru splnil moje očakávania po každej stránke. Oceňujem jeho znalosti a skúsenosti, trpezlivosť a komplexnosť v rámci odbornej teoretickej časti a tej praktickej. Ďakujem.

Zuzana Jarabincová

5 hviezdičky

Kurz mi dal veľa dôležitých informácii. Prebiehal prirodzene a bol čas aj na otázky, ktoré nás zaujímajú. Lektor bol super, s veľa skúsenosťami a rokmi praxe. Pán lektor je vynikajúci motivátor.

Jozef Formánek

5 hviezdičky

Na kurze som sa naučil prakticky vypočítať mzdy, podávať výkazy na inštitúcie, ako aj základnú filozofiu personalistiky. Oceňujem osobné skúsenosti lektora.

Natália Fraňová

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že sme dostali informácie priamo z praxe, prebrali sme teóriu aj príklady. Množstvo nových informácií bolo podaných tak, aby to pochopil úplne každý. Všetko perfektne vysvetlené. P. Sýkora je veľký profesionál a má trpezlivosť aj na tých, ktorí sa pýtajú to isté :)

Miroslava Rajniaková

5 hviezdičky

Príjemne prostredie, super kolektív. Učivo bolo zaujímavé a prínosné.

Ing. Lucia Mrlláková

5 hviezdičky

Páči sa mi práca, že sme si aj písomne aj na počítači ukázali výpočty. Bola som maximálne spokojná s lektorom aj s rozsahom.

Jana Junas

4 hviezdičky

Splnil moje očakávania, dal mi prehľad o mzdách a personalistike, avšak očakávala som, že pôjdeme ešte viac do hĺbky. Keďže sme sa tu stretli mnohí s rôznou úrovňou znalostí, bol priebeh kurzu primeraný. Lektor má veľmi dobre znalosti. Hodnotím nadpriemerne.

Natália Čižmárová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal odborne, prebrali sme celú stanovenú problematiku, oceňujem praktické príklady a prácu priamo v programe Olymp.

Alena Darivčáková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený zrozumiteľne aj pre mňa ako úplného začiatočníka. Kladne hodnotím opakovanie predchádzajúcich prednášok. S lektorkou som nadmieru spokojná. Je ústretová a odpovie na všetky otázky, týkajúce sa danej problematiky.

Tomáš Habara

5 hviezdičky

Dobré zosúladenie teoretickej a praktickej stránky. Veľmi odborné a prakticky vysvetľovaná problematika,príjemne vysvetľovanie.

Bc. Nikoleta Zsemlyeová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, overila som si svoje vedomosti a dalo mi to veľké plus do praxe. Páčilo sa mi aj prepojenie na prácu so serverom. Všetok čas sme využili naplno. Lektor pôsobil veľmi milo a dalo sa vidieť, že s danou problematikou má skúsenosti. S jeho výkladom som bola spokojná. Snažil sa na všetko potrebné poukázať.

Mgr. Valéria Maškulíková

5 hviezdičky

Som spokojná s obsahom kurzu aj s výkladom lektorky. Prácu lektora hodnotím pozitívne, príklady z praxe a trpezlivosť pri našich otázkach

Erika Mihaľová

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná. Uvítala by som keby sme sa na kurze naučili vypisovať tlačivá ako potvrdenia o príjmov fo... S lektorom som spokojná, odpovedala na naše otázky a otázky zo života. Kurzy sú na dobrej úrovni a lektor tiež.

Andrea Kováčiková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím pozitívne, je vidieť dlhoročné skúsenosti lektorky, nebolo to učebnicové ale praktické. Pani lektorka je láskavá, trpezlivá a s prehľadom vysvetľuje danú problematiku. Budem sa snažiť byť úspešná, píšem to preto, lebo cítim, že úspech prajete všetkým. Ďakujem za pripravené materiály, budem na vás dlho v dobrom spomínať.

Daniela Smolárová

5 hviezdičky

Prácu p. lektorky hodnotím nad očakávania, lektorka má prehľad a skúsenosti z praxe. Je ústretová a vysvetlila všetko zrozumiteľne. Spoločne sme prebrali celú problematiku. Bolo to super a som maximálne spokojná.

Jeanetta Šípková

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná, určite budem pokračovať ďalej v kurze pre pokročilých. Lektorku hodnotím nanajvýš pozitívne. Jej prístup, výklad a prezentácia je na vysokej odbornej úrovni. Lektorka bola milá, používala veľké množstvo príkladov z praxe, čo nám veľmi pomáhalo.

Ivana Hrozenská Tóthová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na vysokej úrovni, bol zrozumiteľný vysvetlený jasne a zreteľne. V prípade akéhokoľvek nepochopenia sa p. Sýkora vždy a veľmi rád s úsmevom na tvári vrátil späť a opätovne vysvetlil a až potom sa pokračovalo ďalej. Materiály boli na úrovni, ako aj názorné ukážky. Prácu p. Sýkoru hodnotím len v superlatívoch.

Michaela Šarocká

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, neverila som, že sa za 5 dní dokážem naučiť toľko vecí, ale dokázala som. Prístup pána lektora hodnotím profesionálne. Som s ním maximálne spokojná.

Henrieta Moravčíková

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná, naučila som sa počítať mzdy, všetko pekne postupne vysvetlené. Som spokojná aj s tým, že sme si všetko preberali aj na počítači. Prácu lektora hodnotím výborne. Vysvetlenie bolo prehľadné, názorné ukážky a príklady. Otázky lektor vždy pekne vysvetlil.

Ing. Lenka Petrášová

5 hviezdičky

Absolvovala som 5-dňový víkendový kurz Mzdy a personalistika s lektorkou Ing. Martinou Švaňovou a môžem povedať, že bol GENIÁLNY! Lepšiu lektorku som nikdy nestretla. Mala vyslovený záujem o to, aby každý danú problematiku pochopil. Venovala sa každej nami položenej otázke - aj keď sme ju tým často zdržovali :) Je to veľmi milá, sympatická osôbka, fundovaná v danej problematike po teoretickej, aj praktickej stránke. Za tých pár dní som pochopila a pohltila obrovské množstvo informácií, ktoré mi teraz pomáhajú v mojej pracovnej sfére. Každému, kto potrebuje byť v mzdách a personalistike "doma", odporúčam tento kurz. Milá Martinka, veľmi Vám ďakujem za Váš prístup - s akým sa človek málokedy stretne, za Vašu snahu a ochotu odovzdať čo najviac informácií, profesionalitu a vždy dobrú náladu. Bolo mi potešením! Lenka :)

Ing. Matúš Rybár

4 hviezdičky

Kurz prebiehal primeraným tempom. Uvítal by som zlepšenie koncepcie skrípt. Chýbali výpočty v software, ideálna by bola výučba na PC počas celého kurzu. Lektorka okrem teórie podľa skrípt podávala praktické info z vlastných skúseností, ochotne odpovedala na otázky.

Veronika Myslíková

5 hviezdičky

Na kurze bolo pohodové tempo, na všetko bolo dosť času, aj na prípady z praxe a opakovanie. Lektorka má veľa skúseností, je veselá a trpezlivá. Ďakujem za skvelý kurz.

Lucia Demovičová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu spočíval najprv v teoretickom vysvetlení danej problematiky s vysvetlením príkladov v skutočnom prostredí pre výpočet miezd. Práca pána Sýkoru bola na veľmi vysokej profesionálnej úrovni s rozsiahlymi poznatkami z danej tématiky. Kurz sa mi veľmi páčil, pouvažujem ešte o nadstavbovom kurze pre budúcnosť.

Bettina Karošiová

5 hviezdičky

Dostali sme veľa užitočných informácií. Som vďačná najmä za príklady z praxe. Mali sme skvelú náladu počas všetkých dní. S lektorkou sme boli všetci spokojní. Pomohla nám vo všetkom a vedela odpovedať na každé otázky, ktoré sme mali. U nej by som rada absolvovala aj iný kurz.

Lucia Borošová

5 hviezdičky

Počas kurzu sme stihli prebrať celú problematiku miezd, či už v zmysle zákonníka práce, ale predovšetkým prakticky. S prácou lektora som nadmieru spokojná. Jeho výklad bol zrozumiteľný a pochopiteľný. Pán lektor bol priateľský, vtipný, odpovedal na všetky naše otázky a pripomienky.

Nikoleta Ribánszka

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Nemám pripomienky, s kurzom som spokojná. Práca lektora a prístup lektora bol vynikajúci.

Zuzana Lešťanová

5 hviezdičky

Som spokojná nadmieru, verím že pomôže pri hľadaní práce. Kurz bol výborný, rozsah učiva vzhľadom na čas adekvátny, páčili sa mi praktické príklady z praxe. Pani lektorka Švaňová je dynamická, vysvetľuje výborne a ako bonus je veľmi milá. Bolo by skvelé mailom pripomenúť začiatok kurzu, keď sa človek prihlási 2 mesiace vopred, dátum môže vypadnúť.

Jana Klochlerová

5 hviezdičky

Splnil očakávania, negatívne hodnotím zimu v priestoroch (po zakúrení lepšie :) )

Ivana Vetišková

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že najskôr bola prebratá celá teória a potom sme to všetko aplikovali do príkladov, ktoré boli dobre spracované.

Iveta Bojnická

5 hviezdičky

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Lektorka p. Gregorová bola super a s poznatkami, ktoré nám v rámci kurzu v Žiline dala, s jeho priebehom, jej vysvetlením, príkladmi z praxe aj pripravením materiálov som bola nad mieru spokojná. Určite odporúčam.

Mgr. Lucia Miľová

5 hviezdičky

Odborný výklad, systematicky a prehľadne vysvetlené informácie z oboru, zrozumiteľnosť, dobrý výklad lektora.

Romana Štrbová

5 hviezdičky

Kurz ma obohatil novými dôležitými vedomosťami.

Mgr. Ingrid Holdošová

5 hviezdičky

Vynikajúci lektor, príjemná atmosféra, kurz splnil moje očakávania. Len môžem odporúčať.

Jana Nemcová

5 hviezdičky

Myslím, že pre úplného začiatočníka je tento kurz náročnejší pre odborné termíny a množstvo paragrafov ktoré treba poznať.

Karin Zozuľák

5 hviezdičky

Bola som veľmi rada, že preberané učivo bolo vysvetlené aj ručne, ale aj prakticky na PC.

Janka Chrastinová

5 hviezdičky

Teší ma že som natrafila na serióznu firmu a vynikajúceho lektora. Oceňujem študijné skriptá a poskytnuté pomôcky(zošit, pero) ale aj prostredie (káva, čaj, klíma), a samozrejme najviac oceňujem vynikajúceho lektora a jeho vysokú profesionalitu, uvádzanie príkladov z praxe a ochotu odpovedať na všetky kladené otázky (niekedy aj mimo problematiky mzdy, napr. z oblasti daní a odvodov). Oceňujem pochopenie lektora aj k úplným začiatočníkom a jeho trpezlivé vysvetľovanie problematiky viackrát. Kurz bol pre mňa-začiatočníka pomerne náročný z hľadiska kvantity odborných informácii a výpočtov k pomeru časového priestoru. Myslím že ak by bol kurz predĺžený ešte o jeden deň (spolu 6) nebolo by to na škodu veci. Som ale spokojná a ďakujem, v budúcnosti sa určite zúčastním aj nadstavbových kurzov ponúkaných Vašou agentúrou.

Blanka Pristašová

4 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa časového plánu. Všetko bolo včas dané zrozumiteľné a jasné. Odpovedané bolo vždy na všetky otázky. Lektorka pristupovala zodpovedne. Celkovo som bola spokojná s prístupom.

Zuzana Ondrušeková

5 hviezdičky

Pani lektorka bola veľmi milá, odpovedala nám na každú otázku. Ochotne nám pomáhala, ak sme niečomu nerozumeli.

Eva Glossova

5 hviezdičky

Ja dakujem pani Martinke,,za úžasny pristup.Ozaj tento kurz mi dal vdaka jej pristupu velmi vela. Jedine negativum bola miestnost,,kde bolo velmi teplo

Katarína Halánová

5 hviezdičky

Kurz pripravený do najmenších detailov. Veľmi prehľadne spracované pomôcky a materiály.

Liana Gergeľová

5 hviezdičky

Kultivovaný priebeh, jasné a zrozumiteľné vysvetlenie veľmi zamotanej problematiky. Práca lektora bola veľmi, veľmi dobrá. Lektorka s talentom zrozumiteľne a vtipne učiť.

Bc. Miriama Pazderová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal, tak ako uvádzate na stránke. Prácu lektorky hodnotím vysoko pozitívne, je to odborníčka z praxe s ľudským prístupom. Myslím, že motivovala všetkých účastníkov kurzu.

Andrea Richterová

5 hviezdičky

Lektorka bola príjemná, komunikatívna, milá a ústretová. Bola schopná odpovedať na všetky druhy otázok. Neskutočne zdatná vo svojom obore, tá správna osoba na školenie.

Radka Brunckova

5 hviezdičky

Kurz Mzdy a Personalistika sa mi veľmi páčil a odporúčam všetkým. Teória mi dala veľa a počítanie je o praxi .Pani lektorka bola super, veľa nám toho vedela vysvetliť. Som spokojná, ďakujem.

Ivana Popadičová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, hodiny prebiehali v príjemnej atmosfére, odborný prístup lektorky a jej trpezlivosť. Odborné, jasné a zrozumiteľné vysvetľovanie lektorky. Profesionálny a príjemný prístup.

Mgr. Magdalena Pisková

4 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Bola postupne prebratá takmer všetka problematika vyplývajúca z danej témy. Individuálne boli prebrané najproblematickejšie časti, s dôrazom na praktické počítanie príkladov z praxe. Lektorka mala prehľadne spracované materiáli k danej téme, dobre pripravená, ochotná zodpovedať všetky otázky z praxe.

Jana Mátyusová

5 hviezdičky

Odporúčam každému, nielen budúcim mzdovým účtovníčkam, či personalistkám/om, ale i každému zamestnancovi a uchádzačovi o zamestnanie, aby si vedel vypočítať svoju mzdu a zhodnotiť jemu ponúknutú pracovnú zmluvu.

Lenka Lišková

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Bol veľmi dobre zorganizovaný, mali sme prehľadne spracované materiály a bol dostatočný priestor pre otázky a diskusiu. Lektorka bola veľmi dobre pripravená, vedela odpovedať na všetky otázky a bola veľmi ochotná. Venovala sa teórii aj praxi, problematiku dobre vysvetľovala. Kurz by som odporúčala aj známemu, najmä pre dobre spracované podklady a ochotu lektorky.

Katarína Nováková

5 hviezdičky

Lektorka bola veľmi ochotná, veci vedela jasne a zrozumiteľne vysvetliť, ochotne vysvetlila a odpovedala na položené otázky, kurz bol vďaka p. lektorke Eve Mrázikovej zaujímavý a problematika prehľadne vyložená.

Ľubomíra Čujová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na kvalitnej úrovni v príjemnom kolektíve s odborne vzdelanou lektorkou. Lektorka bola príjemná, odborne vzdelaná a používala aj príklady z praxe, bola ochotná riešiť nezrovnalosti v príkladoch aj po kurze.

Katarína Michnová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Priebeh kurzu bol príjemný, ochota lektorky spolupracovať aj po ukončení určeného času. Lektorka veľmi príjemná, ochotná odpovedať na všetky otázky. Kurz by som určite odporučila, je dobré si rozšíriť vedomosti v oblasti miezd a personalistiky.

Iveta Mytníková

5 hviezdičky

Áno, kurz splnil moje očakávania. Bolo vidno, že lektorka sa v danej oblasti orientuje, venuje sa jej a je tejto oblasti fundovaná a má skúsenosti. Kurz mi poskytol ucelený, rýchly prehľad na problematiku.

Hajnalka Mikus

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná. Na kurze sa postupovalo od začiatku, zrozumiteľne, príklady aj z praxe. V prípade, že sme nerozumeli na prvýkrát, tak sme sa opäť k danej problematike vrátili a vysvetlili. Lektorka bola trpezlivá, milá osobnosť, vždy ústretová zodpovedať na všetky naše otázky. Úplna spokojnosť.

Monika Szabóová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná. Aktívne sme riešili všetky naše otázky. Pani Aghová dopodrobna vysvetlila aj teóriu aj príklady na výpočet.. Kurz by som určite odporučila. Učebná osnova je veľmi prakticky zostavená.

Katarína Lehocká

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania. Na kurze bola príjemná atmosféra, naučili sme sa všetky dôležité veci, ktoré mi pomôžu pri výkone mojej práce. Cítim sa oveľa sebavedomejšie, čo sa miezd týka. Do kurzu som prišla s nulovými vedomosťami a teraz mám rozsiahly prehľad. Som pripravená na výkon práce. Lektorka hovorila veľmi výstižne, zrozumiteľne, opakovala aj viackrát, aby sa nám výpočet miezd zdal čo najprirodzenejší. Potup akým učila, bol pre mňa veľmi vyhovujúci. Obrovské ďakujem.

Jana Danaková

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná. Je určený určite aj pre úplných začiatočníkov, nakoľko sme prešli všetko podstatné a aj ľudia, ktorí nemali skúsenosti rozumeli daným veciam na konci kurzu. K práci lektorky nemám žiadne výhrady, problematiku nám pochopiteľne vysvetlila, uvádzala rôzne príklady z praxe.

Daniela Gálová

5 hviezdičky

Stručne a hlavne ľudské orientovanie sa v zákonníku práce. Oceňujem najmä zrozumiteľnosť výkladu, preberanie najčastejšie sa opakujúcich situácií zo života. Lektorka mala príjemné vystupovanie - vždy k veci, vždy milá, usmievavá, SUPER!! Určite by som kurz odporučila, je nápomocný a nie len pre začiatočníka.

Kristína Frolíková

5 hviezdičky

Na kurze sme detailne prešli všetky aspekty personalistiky a výpočtu miezd spolu s naštudovaním Zákonníka práce. Pozitívum vidím v praktických príkladoch vyučujúceho. Prácu lektora podobne hodnotím pozitívne. Vďaka praktickým príkladom sme lepšie pochopili problematiku. Tento kurz splnil moje očakávania a odporučila by som ho aj známemu. Naučila som sa okrem iného robiť výpočet miezd, čo mi pomôže aj v budúcnosti pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Mária Kuzmová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Teoretické poznatky boli dostatočne demonštrované na príkladoch z praxe. Oceňujem hlavne možnosť pracovať so mzdovým softvérom. Lektor bol pripravený vždy zodpovedať Každý náš dotaz aj nad rámec problematiky. Oceňujem jeho odborné znalosti a vysoko profesionálny prístup. Odporúčam kurz pre niekoho, kto si potrebuje uceliť túto problematiku.

Lenka Drimalová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, dokonca som bola veľmi príjemne prekvapená. Forma kurzu mi veľmi vyhovovala- praktické rady, príklady i veľmi presný výklad v teoretickej časti. Všetky moje dotazy mi boli super vysvetlené i materiály, ktoré som dostala mi vyhovujú. Pani lektorka má evidentne veľa skúseností a praxe. Veľmi sa mi páčilo, že akýkoľvek dotaz bol perfektne vysvetlený. Všetky materiály, ktoré si pre nás pripravila boli a sú pre mňa veľkým prínosom. Kurz by som odporučila určite aj známemu, najmä pre výborný prístup, príklady z praxe a vysvetlenie niektorých ustanovení zo Zákonníka práce.

Andrea Jenisová

5 hviezdičky

Musím povedať, že kurz splnil moje očakávania, som veľmi spokojná. Pán lektor vysvetľuje všetko veľmi zrozumiteľne a som rada, že veľa aj na praktických príkladoch. Kurz určite odporúčam.

Mgr. Hana Sárazová

4 hviezdičky

Áno, kurz splnil očakávania. Bol na profesionálnej úrovni, prepojený s praxou. Práca lektora na výbornej úrovni, vyzná sa v problematike. Uvítala som aj prepojenie teórie s pracou na PC.

Janka Sládečková

5 hviezdičky

Výborný kurz, dozvedela som sa naozaj to čo som aj očakávala. Lektorka je vynikajúci odborník, skvelo vysvetľuje, dáva praktické rady a mnoho sa človek dozvie z praxe.

Adriana Pavelčáková

5 hviezdičky

S prácou lektorky som bola maximálne spokojná. Preberali sme veľa informácií na praktických príkladoch, čo mi veľmi vyhovuje.

Jana Šebestová

5 hviezdičky

Školiteľka bola super, je z odboru. Vždy nám vedela odpovedať a poradiť pri otázkach k danej tématike. Znalosti školiteľky boli na vysokej odbornej úrovni.

Branislava Demková

5 hviezdičky

Na kurze Mzdy a personalistika som sa naučila veľa nových vecí a to čo som už vedela, som si zopakovala. Lektorka mala veľmi pozitívny prístup, dávala veľa príkladov z praxe a veľa dobrých tipov a rád.

Jozef Masaryk

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Bol som veľmi spokojný. Vynikajúca práca lektorky a vysoká odbornosť.

Martina Šulajová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu splnil moje očakávania, dostatočne sme prebrali celú problematiku plus rôzne výnimky a zaujímavosti. Práca lektora bola profesionálna, lektorka nám predniesla zaujímavé praktické príklady a prepojenie na prax.

Mgr. Slávka Švecová

5 hviezdičky

Kurz sa mi veľmi páčil. Splnil moje očakávania. Lektorka bola vynikajúca, veľmi sa snažila. Jej prácu veľmi chválim, zvlášť jej výklad.

Martina Szökeová

5 hviezdičky

Kurz prebehol v rámci môjho očakávania, páčili sa mi neustále pripomienky a otázky kolektívu. Bola som spokojná. Lektor bol veľmi dobrý, vidieť, že má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Gabriela Polačeková

5 hviezdičky

Všetko bolo správne načasované, malo to ľudovo povedané hlavu a pätu. Na profesionálnej úrovni, realizované skúsenosťami z praxe.

Nora Csukaová

5 hviezdičky

Skvelá skladba jednotlivých častí, náväznosť a podrobné a dobre spracované podklady. Profesionálny prístup lektora, trpezlivosť pri objasňovaní jednotlivých problematík, praktické skúsenosti, nie len výklad zákona.

Petra Lichnerová

5 hviezdičky

Veľmi dobrý kurz. Kvôli pracovným povinnostiam som sa nemohla celého jedného dňa zúčastniť. Napriek tomu mi bolo všetko dovysvetľované pri opakovaní. Lektorka mala výborný výklad a milý prístup, používala príklady z praxe. Kurz je veľmi dobrá vec do praxe.

Zuzana Fronc

5 hviezdičky

Základné informácie nám boli poskytované na každej hodine - teória bola aplikovaná do praxe riešených príkladov, plus boli zodpovedané naše otázky, kt. sme mali z našej praxe. Veľmi dobrá atmosféra bola počas celého školenia.

Margita Juhanesovičová

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania. Bol podaný tak, aby bol zrozumiteľný aj pre úplných začiatočníkov. Lektor okrem teórie vysvetlil danú problematiku na príkladoch a podal aj svoje praktické skúsenosti.

Katarína Rezbáriková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím na výbornú. Splnil všetky moje očakávania. Páčilo sa mi, že boli zodpovedané aj otázky, ktoré súviseli s problematikou, ale preberajú sa na pokročilejších kurzoch. Preberá sa kompletná oblasť miezd, čiže aj napriek skúsenostiam, mi kurz veľmi pomohol.

Tatiana Vaľková, Košice

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa mojich predstáv, súvisle, nepreskakovalo sa z jednej témy na druhú. Prednes lektorky bol pútavý a zaujímavý. Využívala najmä príklady z praxe, nemala problém s vysvetlením ak bolo niečo nejasné. Som veľmi spokojná.

Marta Medveďová

5 hviezdičky

Získala som vedomosti, ktoré som potrebovala. Lektorka je v problematike dokonale zorientovaná, bola ochotná zodpovedať aj na doplňujúce otázky.

Martina Imrichová

4 hviezdičky

Výborná práca lektora, oceňujem množstvo príkladov z praxe, ktoré lektorka uviedla, bolo evidentné, že v problematike je doma a najmä používala zrozumiteľný a dobre pochopiteľný jazyk, resp. terminológiu.

Milan Olejár

5 hviezdičky

Odborne na veľmi vysokej úrovni, veľmi dobré vysvetlenie problematiky miezd a personalistiky, množstvo príkladov z praxe.

Ing. Jana Zářická

5 hviezdičky

Skúsený školiteľ, veľa "perličiek" z praxe, teoretický základ predchádzal praktickým príkladom. Kurz by mohol byť aj dlhší - aspoň 8 dní.

Kde najbližšie školíme?

Mzdy a personalistika

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.