Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Manažment pohľadávok
5 hviezdičiek 1 hodnotenie

Školenie je určené manažérom finančných oddelení, ekonomickým a riadiacim pracovníkom. Počas školenia sa klienti naučia efektívne riadiť svoje pohľadávky, udržiavať cash flow a stabilitu firmy.

kurz manažment pohľadávok

Obsah:

Základné postupy vymáhania pohľadávok
• príprava a stanovenie cieľa rozhovoru s klientom-neplatičom
• rôzne typy neplatičov a ich zvládanie
• postup a štruktúra rozhovoru s klientom-neplatičom
• možnosti pri vymáhaní svojej pohľadávky
• zručnosti a charakteristiky efektívneho vymáhača pohľadávok

• techniky na udržanie rozhovoru pod kontrolou
• spôsoby argumentácie a ovplyvňovania partnera
• kroky, gradácia postupu pri rozhovoroch s klientom
• správne formulácie pri prvom, druhom a ďalších rozhovoroch (telefonátoch)
• písomná komunikácia pri vymáhaní pohľadávok
• maily, SMS, listy – upomienky

Telefonické vymáhanie pohľadávok
• ako správne telefonovať pri vymáhaní pohľadávok
• dôležitosť hlasu pri telefonovaní
• intonácia a zafarbenie hlasu, tempo reči
• zásada "ty velíš, hlas velí“
• spôsob nadviazania kontaktu, vedenia a uzatvárania rozhovoru
• zvládanie náročných situácií pri (telefonickom) rozhovore s klientom, konfliktné a stresové situácie

Všeobecné zásady asertívnej komunikácie
• efektívna komunikácia
• medziľudské vzťahy a ich význam pre obchodnú komunikáciu
• verbálna a neverbálna komunikácia
• základy asertivity – ako asertívne prejaviť svoju požiadavku

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
• ako predchádzať vzniku rizikových pohľadávok
• možnosti zabezpečenia pohľadávok
• možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok
• postup pri vymáhaní pohľadávok, techniky vymáhania pohľadávok

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Eva Fabianová

5 hviezdičky

Chcela by som sa poďakovať za veľmi podnetný a inšpiratívny kurz manažment pohľadávok. Nadobudla som mnoho informácií a podnetných impulzov do ďalšieho profesného i osobného života.

Kde najbližšie školíme?

Manažment pohľadávok

Individuálne konzultácie - 1 klient
termín neurčený
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

voľné miesta: 10

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.