Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Hodnotenie investičných projektov

Kurz je vhodný pre finančných a projektových manažérov, riaditeľov spoločností, majiteľov firiem ako aj širokú odbornú verejnosť.

kurz hodnotenie investičných projektov

Účastníci kurzu nadobudnú znalosti o interných a externých investičných aktivitách a o projektovom manažmente v investíciách. Na prípadových štúdiách sa naučia finančne ohodnotiť projekt, naplánovať výnosy, náklady a vývoj aktív a pasív počas celého projektu.

Obsah:
1. Charakteristika investičného projektu
2. Využitie projektového manažmentu
3. Metódy hodnotenia investičných projektov: statické a dynamické
4. Interné investičné aktivity
5. Externé investičné projekty
6. Projektový manažment v investíciách
* vecný popis projektu
* projektový „time“ manažment
* personálne obsadenie projektu
* finančné hodnotenie projektu
7. Finančné hodnotenie projektu
* projekcia výnosov, nákladov, výsledku hospodárenia a finančných tokov
* projekcia vývoja aktív a pasív počas projektu
* nulový bod projektu (CVP analýza projektu)
* analýza ukazovateľov výnosnosti, návratnosti a tvorby voľného cash flow

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie prípravy finančnej stránky projektu, vyhodnotenie projektu a výber najvhodnejšieho projektu na realizáciu.

S lektorom z odbornej praxe preberiete uvedené témy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Kde najbližšie školíme?

Hodnotenie investičných projektov

Individuálne konzultácie - 1 klient
termín neurčený
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

voľné miesta: 3

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.