Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákon o ochrane osobných údajov
5 hviezdičiek 3 hodnotenia

Poznáte svoje práva a povinnosti pri výkone kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR? Úrad ako orgán dozoru, narazil pri kontrolách v roku 2018/2019 na množstvo pochybení, za ktoré hrozia firmám vysoké sankcie. Neváhajte preto a pripravte sa na možnú kontrolu na školení, kde vám pomôžeme nastaviť systém spracúvania osobných údajov tak, aby bol v súlade s GDPR.

kurz zákon o ochrane osobných údajov

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch: 

 • vysvetliť si čo znamená dokumentácia o ochrane osobných údajov
 • najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov 
 • prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom 
 • spracúvanie na základe oprávneného záujmu - ako urobiť porovnávací test a aké procesy je potrebné nastaviť 
 • ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť 
 • kto je fyzická osoba z pohľadu GDPR. Postavenie živnostníka
 • viete, že musíte informovať aj zamestnancov svojich dodávateľov o ochrane osobných údajov?
 • monitorovanie kamerami
 • poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch tretím stranám - správny právny základ
 • marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace 
 • záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly 
 • vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 
 • vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov 
 • čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly 
 • postup kontrolného orgánu v rámci kontroly 
 • vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu 
 • efektívne predchádzanie pokutám.

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Lektor: JUDr. Marcela Macová – je lektorkou Agentúry JASPIS. Pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov (8 rokov), poskytuje komplexné informácie o tomto zákone. Lektorka bola na Úrade na ochranu osobných údajov SR poverená vedením oddelenia analýz a registra, vykonávala kontroly u prevádzkovateľov vo firmách a spolupracovala aj na príprave nového zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.
 

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Michaela Fulierová

5 hviezdičky

Práca lektorky splnila moje očakávanie. Mala veľmi profesionálny výklad, výborné a pútavé vystupovanie. Lektorka mala veľký prehľad o danej problematike.

Miroslava Dutková

5 hviezdičky

Práca lektora sa mi páčila, bola veľmi príjemná, na všetko vedela odpovedať. Prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni.

Kde najbližšie školíme?

Zákon o ochrane osobných údajov

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.