Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Transferové oceňovanie
5 hviezdičiek 2 hodnotenia

Odborné školenie určené pre klientov, ktorých sa zaujímajú o problematiku transferového oceňovania.

Obsah:
1. definícia tuzemskej závislej osoby
2. definícia zahraničnej závislej osoby
3. vplyv transakcií závislých osôb na základ dane
4. metódy úpravy základu dane závislých osôb
5. dokumentácia k použitým metódam úpravy základu dane
6. pravidlá schvaľovania dokumentácie správcom dane
7. preverovanie správnosti použitej metódy a vyčíslenia rozdielu
 

8. archivácia dokumentácie
9. súvislosti s právnymi normami EÚ a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia medzi závislými osobami

Zobraziť bližší popis
Martin Sýkora

garant kurzu

Martin Sýkora

Dynamický lektor s dlhoročnými skúsenosťami v mnohých ekonomických odvetviach. Do roku 2000 bol konateľom, spoločníkom a zamestnancom obchodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberala dovozom a distribúciou potravín a potravinových doplnkov. Náplň práce bola najmä v oblastiach personalistiky a miezd, obchodu a marketingu, účtovníctva a ekonomiky. Od roku 2000 je konateľom v obchodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá účtovným, podnikateľským, organizačným, ekonomickým a marketingovým poradenstvom. Komunikatívny, ústretový lektor, rád pracuje s ľudmi a odovzdáva im svoje skúsenosti.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Daniela Hrubovčáková

5 hviezdičky

Pán Sýkora sa snažil podať tematiku transferového oceňovania ľudským spôsobom tak, aby boli účastníci kurzu schopný sami zostaviť transf. dokumentáciu (najmä pre malé a mikroúčt. jednotky)

Ing. Iveta Čampišová

5 hviezdičky

Lektor zrozumiteľne vysvetlil všetky pojmy, problematiku tranfseru a trpezlivo a kvalifikovane odpovedal na všetky otázky. Kurz by som odporučila, problematika bola podrobne vysvetlená

Kde najbližšie školíme?

Transferové oceňovanie

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.